O kurzu

„CS50: Úvod do počítačové vědy“ je jedním z nejpopulárnějších otevřených on-line kurzů na světě. Je dobrým úvodem pro osoby s malým nebo žádným technologickým vzděláním a bez předchozích programovacích zkušeností. 

Vstupní kurz vyučuje David J. Malan a zaměřuje se na témata jako abstrakce, algoritmy, datové struktury, zapouzdření, řízení zdrojů, bezpečnost, softwarové inženýrství a vývoj internetových stránek.  

Podrobnosti

Otázky, jimiž se kurz zabývá, jsou inspirovány příklady z reálného světa z oblasti biologie, kryptografie, financí, forenzních věd a zábavy. Účastníci vzdělávání mohou očekávat, že získají základní znalosti programovacích jazyků, jako jsou C, Python, SQL a JavaScript plus CSS a HTML.

Kurz je samostudný, což znamená, že účastníci vzdělávání si mohou vzít své moduly podle svého vlastního rozvrhu. Dokončení kurzu trvá v průměru 10 až 20 hodin týdně. K absolvování kurzu je zapotřebí nejméně 9 úkolů.   

Výsledky učení 

Do konce tohoto kurzu mohou účastníci vzdělávání očekávat, že získají široký, ale spolehlivý přehled o počítačové vědě a programování a pochopí, jak algoritmy fungují. Pojmy jako abstrakce, algoritmy, struktura dat, řízení zdrojů, softwarové inženýrství a vývoj webových stránek budou demystifikovány. Studenti se rovněž obeznámí s řadou programovacích jazyků, včetně C, PHP a JavaScript plus SQL, CSS a HTML.