O kurzu

Jedná se o kurz, v němž bude učitelům představen nový způsob práce se studenty – AGILNÍ PROJEKTOVÉ UČENÍ. Jeho cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti učitelů, aby byli schopni tuto novou metodu práce se studenty aplikovat.

Komu je určen:

Tento KURZ je určen pro učitele a další pedagogické pracovníky na základních a středních školách, kteří mají zájem o inovativní přístupy ve vzdělávání.

Kurz je kombinovaný, rozsah teoretické části je cca 40 hodin, a dále jsou učitelům k dispozici modelové projekty (pro praktickou aplikaci nových znalostí), které mohou se svými studenty během školního roku realizovat.

Kromě kurzu je pro učitele vytvořena PLATFORMA na sdílení praktických zkušeností učitelů, kteří si kurzem prošli. Jsou zde zveřejněny fotografie a popis aktivit nebo projektů, které učitelé z pilotního výcviku realizovali, a dále je možné tuto platformu využít k navázání spolupráce s učiteli z ČR i ze zahraničí a případně se zeptat se jich na jejich zkušenosti, a najít zde inspiraci pro vlastní práci se studenty.

Kurz i využití platformy je BEZPLATNÉ, nicméně K ÚČASTI je NUTNÁ REGISTRACE.

KURZ je k dispozici v Češtině poté, co projdete krátkou REGISTRACÍ Více informací o agilitě ve vzdělávání naleznete na webu našeho projektu.