O kurzu

Magisterský program Erasmus Mundus v oboru správy dat velkého objemu a analýzy (BDMA), dříve magisterský titul v oboru informačních technologií pro obchodní zpravodajství (IT4BI), nabízí konsorcium pěti univerzit. Konsorcium se skládá z těchto univerzit:

Informace o programu

Tento magisterský program slučuje dovednosti v oblasti správy dat a analýzy dat v podnikatelském kontextu s cílem vybavit studenty dovednostmi potřebnými k tomu, aby pomohli rozvíjet strategie rozhodování pro podniky i veřejné instituce. Studenti se také učí zvážit etické aspekty a horizontální dovednosti potřebné v evropské společnosti. Po dokončení tohoto diplomu by studenti měli mít možnost využívat Business Intelligence (BI) a rozvíjet rozhodovací strategie jak pro průmysl, tak pro veřejné instituce.

Tento dvouletý magisterský program se vyučuje v angličtině a nabízí svým studentům tři možnosti specializace a možnosti mobility. Během prvních tří semestrů navštíví studenti tři země a vyberou si, kde chtějí ve čtvrtém pololetí provést magisterskou práci. Níže je uveden vizuální přehled uspořádání semestru programu.

Vizuální shrnutí semestrů v magisterském programu BDMA
Učební osnovy

Obsah kurzu pro každé pololetí, jakož i umístění a počet kreditů za pololetí jsou podrobně popsány v každém níže uvedeném oddíle.

Základní zásady obchodního zpravodajství (ULB, semestr 1, 30 ECTS)

Tento semestr zavádí základní témata v BI, která se týkají datových skladů, vytěžování dat a obchodních procesů. Skládá se z těchto kurzů:

 • Datové sklady
 • Těžba dat
 • Řízení provozních procesů
 • Architektura databázových systémů
 • Pokročilé databáze
 • Humanitní vědy: Cizí jazyk
Základní zásady dat velkého objemu (UPC, druhý semestr, 30ECTS)

Tento semestr zkoumá základní koncepty odborníka na data velkého objemu. Nabízejí se tyto kurzy:

 • Správa dat velkého objemu
 • Sémantická správa údajů
 • Strojové učení
 • Životaschopnost podnikatelských projektů
 • Seminář o datech velkého objemu
 • Humanitní vědy: Cizí jazyk
 • Humanitní vědy: Diskuse o etice Big Data
Evropské obchodní zpravodajství a letní školy pro data velkého objemu (léto po druhém pololetí)

Studenti navštěvují letní školu, kterou pořádá jedna z partnerských institucí. Letní škola poskytne studentům teoretické a praktické dovednosti v této oblasti od předních výzkumných pracovníků v této oblasti. Další informace jsou k dispozici na stránce Letní školy.

Letní stáže (letní léto po druhém pololetí)

Studenti jsou vybízeni k tomu, aby absolvovali letní stáž s cílem získat první pracovní zkušenosti, ale to není povinné. Studenti mohou absolvovat stáž s partnery přidruženými k průmyslu.

Analýza obchodních procesů (TU/e, 3. semestr, 30ECTS)

Tato specializace se zaměřuje na metody, techniky a nástroje pro navrhování a analýzu systémů BI zohledňujících proces. Tato specializace nabízí následující kurzy:

 • Obchodní informační systémy
 • Úvod do procesu těžby
 • Vizualizace
 • Statistika Big Data
 • Seminář o analýze obchodních procesů
 • Humanitní vědy: Etika technologií
Podpora rozhodování a analýza údajů (CentraleSupélec, semestr 3, 30 ECTS)

Tato specializace se zaměřuje na modely, algoritmy a technologie související se systémy na podporu rozhodování a rozsáhlou analýzou dat. Nabízejí se tyto kurzy:

 • Modelování rozhodnutí
 • Pokročilé strojové učení
 • Vizuální analýza
 • Masivní grafická správa a analýza
 • Výzkumný projekt v oblasti dat velkého objemu
 • Řízení podnikatelských inovací
 • Francouzský jazyk a evropská kultura
Statistiky a hluboké učení pro analýzu dat (UniPD, semestr 3, 30 ECTS)

Tato specializace vybavuje studenty pokročilými metodami datové vědy a posiluje jejich zázemí v oblasti statistiky a hlubokého učení. Nabízejí se tyto kurzy:

 • Statistická výuka
 • Hluboké učení a analýza lidských údajů
 • Analýza časových řad pro obchodní hospodářské a finanční údaje

V rámci této specializace si studenti budou muset vybrat dva z těchto kurzů:

 • Právo a údaje
 • Stochastické metody
 • Biologické údaje
Mistrovská práce (seminář 4, 30 ECTS)

Během čtvrtého pololetí studenti uvedou do praxe to, co se naučili během předchozích semestrů. To lze provést buď s průmyslovým partnerem, nebo vysokoškolskou institucí.

Závěrečná akce (v létě po čtvrtém pololetí)

Studenti budou během této akce obhajovat magisterskou práci. K účasti budou pozváni všichni hlavní partneři, přidružení partneři a průmyslové organizace a hlavní partneři budou moci během této příležitosti vyhodnotit dovednosti studentů.

Požadavky na přijetí

Budoucí studenti programu BDMA musí mít bakalářský titul v oboru informatiky na akreditované univerzitě. Univerzita musí být uvedena v databázi Světového vysokoškolského vzdělávání nebo musí být uvedena v žebříčku vysokých škol Times, akademickém pořadí na světových univerzitách nebo QS World University Ranking. Kromě toho musí být žadatelé schopni prokázat znalost angličtiny odpovídající úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.