O kurzu

Zjistíte více o záměru tohoto kurzu a možnostech jeho absolvování. Pokud se zaregistrujete, můžete získat i certifikát.

Odborný úvod – ve studijním obsahu se budete setkávat se zkratkami, které si vysvětlíme. Podíváme se i na definici bezpečnosti informací.

Výkladová část kurzu – srozumitelný výklad § 3 až 16 Vyhlášky o kyber­netické bezpečnosti (VKB).
Obsahuje příklady, tipy a doporu­čení.

  • § 3 Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS). Jak nastavit rozsah a cíle ISMS? A jak ISMS monitorovat a vyhodnocovat?
  • § 4 – Řízení aktiv. Dozvíte se, jaké typy aktiv existují, jak provádět jejich hodnocení a o možných způsobech likvidace aktiv.
  • § 5Řízení rizik. Zjistíte, jak efektivně řídit rizika nebo proč se vytváří plán zvládání rizik a prohlá­šení o aplikova­telnosti.
  • § 6Organizační bezpečnost. K čemu slouží výbor kyber­netické bezpečnosti a jaké jsou bezpečnostní role dle VKB?
  • § 7Bezpečnostní role. Podívejte se blíže na role dle VKB. Jaké zastávají činnosti a jaké musí splňovat kvali­fikační předpoklady?
  • § 8Řízení dodavatelů. Kdo je to významný dodavatel a provozo­vatel? A jaké jsou požadavky pro řízení dodavatelů?
  • a další…

Praktická část kurzu – vyzkoušejte si splnit sérii praktických úkolů v prostředí fiktivního úřadu. V bezpečném prostředí si můžete projít celý proces zavádění ISMS.

Zpětná vazba – pokud jste si kurzem prošli, budeme rádi, pokud nám pošlete zpětnou vazbu. Zpětná vazba je zcela anonymní. Vaše postřehy a komentáře nám pomáhají kurz vylepšovat.

Jen pro registrované – po registraci do kurzu a složení závěrečného testu získáte certifikát absolventa.


Nejste si jisti, že je pro vás tento kurz ten pravý? NÚKIB pro váspro tyto případy připravil průvodce svým vzdělávacím portálem.