O kurzu

Technologie jsou všude kolem nás a ovlivňují každodenní život dětí i učitelů. Proto by je každý učitel měl zapojovat do všech předmětů a rozvíjet tak digitální dovednosti žáků.

Pomůžeme vám zefektivnit výuku, využívat nejnovější technologie, předávat informace zajímavou a poutavou formou, ale také učit podle aktuálních osnov a trendů.

Propojíme vás s dalšími učiteli a odborníky, a vytvoříme tak společný prostor pro sdílení zkušeností z výuky a zaručených metod či nástrojů. 

Pomůžeme vám porozumět IT a naučit se líp učit. Podíváme se na témata jako je bezpečnost ve světě IT, interaktivní výuka nebo jak začít s algoritmizací a programováním. 

Navíc získáte i konkrétní podklady.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny začínající i zkušené učitele, kteří chtějí: 

 • rozšířit si obzory v oblasti informačních technologií,
 • seznámit se s novými výukovými nástroji nebo  
 • potkat se a nasdílet zkušenosti s kolegy napříč celou republikou.
Co se naučíte

Seriál obsahuje celkem 30 lekcí po 90 minutách, které se konají pravidelně v pondělky a středy od 17:00 do 18:30 hodin. Čekají na vás následující témata: 

 • Úvod do světa IT: rozšíříte si rozhled a základní orientaci v IT. Seznámíte se se základními pojmy, bez kterých to v informatice zkrátka nejde.
 • Digitální dovednosti: naučíte se naplno využít potenciál technologií, které denně používáte. Ovládnete nástroje a postupy online kanceláře nebo umělé inteligence a zjistíte, jaké jsou jejich možnosti pro vzdělávání. 
 • Metodické tipy do výuky: zjistíte, jak efektivněji učit a jak předávat své znalosti poutavou formou, žáky zaujmout a motivovat je k tomu, aby si odnesli z hodin co nejvíce.
 • Bezpečnost ve světě IT: zvládnete získávat informace a užívat internet bezpečným způsobem. Ukážeme vám, jak postupovat v případě problémů s kyberšikanou nebo jak rozpoznat falešné zprávy. 
 • Nástroje pro interaktivní výuku: zjistíte, které nástroje zvýší interaktivitu výuky, ať už v prezenční či distanční formě. Poznáte, jaká prostředí se hodí pro skupinovou práci, projektovou výuku či pro tvorbu materiálů do hodin.
 • Algoritmizace: naučíte se nad problémy přemýšlet algoritmickým způsobem, rozkládat je na dílčí části a postupně je řešit. Ukážeme si několik způsobů, jak algoritmizaci zakomponovat do výuky i bez speciálních pomůcek. 
 • Programování: dozvíte se, jaké programovací jazyky jsou vhodné pro výuku programování na různých typech škol nebo jak s výukou programování začít. Zaměříme se i na efektivní předání látky žákům.
 • Modelování a 3D tisk: řekneme si, co je to 3D tisk, na jakém principu tiskárna funguje či jak jej můžete ve škole využít. Věnovat se budeme také základům modelování, vyzkoušíte si práci s modelovacím programem a vytvoříte si vlastní návrh.

Pro aktuální nabídku všech kurzů sledujte webové stránky Czechitas.