Základní informace

Typ materiálu: Metodika
Webová stránka programu: https://www.pppuo.cz/soubory/projekty/PPPPK/Metodicky_material_MS.pdf

Dodatečné informace

Popis

Důležitost prevence rizikového chování již v předškolním věku. V tomto období si dítě začíná utvářet své postoje, hodnoty a názory. Zároveň je nejvíce ovlivnitelné a je důležité nezanedbat výchovu. A tak zde vzniká prostor pro preventivní aktivity, které pomohou vytvořit dítěti vlastní postoje k rizikovému chování.