Základní informace

Dodatečné informace

Popis

Materiál je použitelný na prvním i druhém stupni základních škol. Najdete v něm několik podnětů k práci na vztazích ve třídě po dobu uzavření škol, např. v rámci on-line vyučování.