Dům dětí a mládeže Praha 6

Kontaktní osoby

Martin Vejvoda
Jan Holeček Email: jan.holecek@ddmp6.cz Telefon: +420 776 339 794

Příklad dobré praxe

Výletiště aneb výlet kolem letiště
CoderDojo – zapojte se do programovacích klubů

Informace o členovi

DDM Praha 6 nabízí digitální vzdělávání a rozvoj dovedností v mnoha počítačových a technologických kroužcích. Učíme děti programovat, vytvářet počítačové hry, ovládat 3D tisk, zacházet s roboty a modelovat virtuální světy v Minecraft. Digitální technologie používáme i v dalších kroužcích jako je počítačová grafika, digitální fotografie, filmová tvorba a animace. Účastníci kroužků mohou svoji tvorbu prezentovat na filmovém festivalu Pražský filmový kufr, který pořádáme, nebo ji využít v rámci zajímavých projektů, jako např. Chytrá naučná stezka atd.