iKAP Praha (Hospodářská komora hlavního města Prahy)

Kontaktní osoby

David Janata

Pomoc s učením #NaDálku

Řešení pro on-line výuku a komunikaci s žáky a studenty

Informace o členovi

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství představuje na území Prahy zásadní projekt rozvíjející kvalitu pražského školství mezi lety 2018 a 2021. Vedle celé řady opatření a programů stojí projekt především na zavádění nových technologií do pedagogické praxe. Praha tak například nabídne žákům základních škol 34 moderně vybavených dílen, tzv. Polytechnických hnízd, připravených na výuku robotiky a 3D tisk. Bude vybudováno 48 nových multimediálních tříd v prostředí pražských středních škol a učitelům budou nabídnuty vzdělávací programy pro využití nových technologií při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.