Jihočeská hospodářská komora

Kontaktní osoby

Barbora Sejková Email: sejkova@jhk.cz

Informace o členovi

Naši činnost určují sami podnikatelé, členské firmy Jhk – nejsme úřad ani státní instituce. Posláním Jhk je zjednodušovat život podnikatelům tím, že propojujeme naše členy, dáváme jim prostor pro jejich propagaci, poskytujeme poradenství, pořádáme kvalitní vzdělávací akce pro vedení firem a jejich zaměstnance a samozřejmě se výraznou měrou podílíme na regionálním trhu práce . Firmy sdružujeme i oborově, Jhk má osm sdružení a klubů, které se velmi aktivně věnují konkrétním odvětvím a tématům. Firmy propojujeme i s veřejným sektorem, školstvím a dalšími partnery.