Khanova škola

Kontaktní osoby

Daniel Hollas Email: dan@khanovaskola.cz

Pomoc s učením #NaDálku

Khanova škola

Informace o členovi

 

Cílem neziskové organizace Khanova škola je tvorba, překlad a propagace otevřených vzdělávacích zdrojů, zvláště pak Khan Academy, a vyúkových metod blended learning. Provozujeme českou verzi Khan Academy na https://cs.khanacademy.org. Jsme členem Aliance pro otevřené vzdělávání a byli jsme také u vzniku Strategie Digitálního vzdělávání. Více informací o nás se dá najít také na: https://khanovaskola.cz/o-skole

Nyní se soustředíme především na platformu Khan Academy v češtině (https://cs.khanacademy.org). Důležitou funkcí jsou nástroje, které mají k dispozici učitelé. Ti mohou v rámci platformy vytvořit třídu, ve které žákům zadají úkol, a poté jeho splnění zkontrolovat. Žáky může při plnění zadaných úkolů motivovat, že za každý pokrok získávají body a odznaky.

Khan Academy využívá přes 70 miliónů uživatelů po celém světě. Statistika za rok 2017 uvádí 300 miliónů zhlédnutých videí a vyřešené více než 2 miliardy cvičení. Důraz je kladen na bezchybné zvládnutí probírané látky, což může být důležitým doplněním klasického vyučování ve školách. Khan Academy nabízí nejen kompletní látku matematiky, ale i mnoho dalších předmětů – od chemie přes programování až po dějiny umění.

Nadále podporujeme otevřené vzdělávací zdroje a informujeme širokou veřejnost o kompletní oficiální přípravě pro středoškoláky se zájmem o studium v zahraničí na zkoušky SAT (khanacademy.org/sat) a AP (khanacademy.org/science/ap-physics-1) v řadě předmětů.

Dále o aplikaci KHAN ACADEMY KIDS (khanacademy.org/kids) pro nejmenší, ta je anglicky, zdarma, bez reklam a zcela vybočuje svou komplexností, rozsahem a kvalitou z obvyklé nabídky.

Informace o účinném dopadu Khan Academy na vzdělání globálně jsou zde: khanacademy.org/about/impact