Khanova škola

Kontaktní osoby

Daniel Hollas Email: dan@khanovaskola.cz

Informace o členovi

Cílem neziskové organizace Khanova škola je tvorba, překlad a propagace otevřených vzdělávacích zdrojů, zvláště pak Khan Academy, a vyúkových metod blended learning. Provozujeme českou verzi Khan Academy na https://cs.khanacademy.org. Jsme členem Aliance pro otevřené vzdělávání a byli jsme také u vzniku Strategie Digitálního vzdělávání. Více informací o nás se dá najít také na: https://khanovaskola.cz/o-skole