Svaz měst a obcí ČR

Kontaktní osoby

Pavlína Toporská Email: toporska@smocr.cz

Informace o členovi

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Dílčí dohody byly postupně podepsány také se stěžejními resorty.

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře.

Svaz kromě jiného také koordinuje činnost své Školské komise a Komise pro informatiku, které se dlouhodobě zajímají kromě jiného také o činnost DigiKoalice a podporují ve školách provozovaných samosprávami zvyšování digitální gramotnosti a další témata spojená s činností DigiKoalice.