Úřad průmyslového vlastnictví

Kontaktní osoby

Jana Engelová Pavková

Příspěvky

EUIPO: Grantová výzva na projekty v oblasti šíření povědomí o ochraně duševního vlastnictví a škodlivosti jeho porušování

Informace o členovi

Hlavní kompetencí Úřadu je rozhodování o přiznání právní ochrany technickým řešením – vynálezům, ochranným známkám a průmyslovým designům. Kromě toho také zpřístupňujeme průmyslověprávní informace a vzděláváme v oblasti průmyslových práv. Učíme, jak podnikat, vést výzkum či vývoj, aniž byste porušovali práva ostatních a jak nakládat s výsledky své tvůrčí činnosti ku prospěchu svému i celé společnosti.