Nabídka konzultací školám od členských organizací DigiKoalice na listopad

V listopadu jsme se členskými organizacemi přichystali konzultace pro školy k jejich produktům, programům i aktivitám. Akce jsou určeny (pokud není uvedeno jinak) učitelům, ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům základních škol, které se věnují vzdělávání žáků na prvním stupni ČR.

Informace o programu a organizacích vidíte níže. Případně můžete kliknout na tlačítko “TABULKA PŘEHLEDU AKCÍ”. Pro přihlášení se na jednotlivé konzultace klikněte na tlačítko “REGISTRACE NA KONZULTACI”.


U akcí, kde je uvedeno URL online místnosti (GMEET, MSTEAMS, ZOOM), se můžete rovnou připojit k akci v daný termín i bez přihlášení. Účastníkům akcí posíláme 2 pracovní dny před akcí informaci a kontakt na organizací, která online akci/konzultaci nabízí.

Případné další podrobnosti Vám dodáme na digikoalice@npi.cz a na telefonu 774089047 (Petr Naske).

Program a anotace konzultací školám

30. 11. – 13:00 – Wikipedie jako součást rozvoje mediální gramotnosti na ZŠGMEET

Wikipedie je nejužívanější online encyklopedií na světě. Používají ji miliony lidí včetně škol. Program Studenti píší Wikipedii je otevřený také žákům základních škol na druhém stupni. Wikipedie může být skvělým nástrojem pro rozvoj digitální gramotnosti, mediálního vzdělávání (výchovy) nebo jako zdroj pro cvičení v ICT. V případě dotazů zodpoví hlavní lektor Pavel Bednařík.

30. 11. – 18:00 – Microsoft Teams- platforma pro prezenční a hybridní výukuMS TEAMS

V tomto webináři si ukážeme, že Teamsy nejsou jen nástrojem pro distanční výuku, ale své pevné místo mají i v prezenční nebo hybridní výuce. Podíváme se programování v prostření MakeCode nebo na nástroj Pokrok ve čtení. Na konci nebude chybět prostor pro diskuzi a vaše dotazy.

7. 12. – 14:00 – Jak na digitální wellbeing v praxi?Jitka Chalupníčková (Jules a Jim)online místnost http://meet.google.com/bdn-funx-mnp

Myslíte si, že musíte být digitálním guru, abyste rozuměli tomu, co děti na internetu dělají, jak jim tam je a co potřebují? Ukážeme vám, jak o digitálním wellbeingu přemýšlíme a jak s ním pracujeme u nás v Jules a Jim, z.ú. – organizaci s 20 letou zkušeností v primární prevenci. Představíme vám program Internetoví úžasňáci a nastíníme, co velkého pro vás chystáme na konec školního roku. 

Proběhlé konzultace


🔹 Mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept digitálních kompetencí ECDL/ICDL ve školství

Cokoli Vás zajímá k následujícím tématům:

  1. Mezinárodně standardizované vzdělávací profily digitálních kompetencí pro ZŠ a SŠ.
  2. Na ZŠ patři digitální gramotnost, nikoli programování, přesto má koncept ECDL řešení.
  3. Práce s informacemi a kritické myšlení v pojetí konceptu ECDL.
  4. Opravdová robotika pro ZŠ a SŠ a výběr vhodné robotické stavebnice pro výuku i ECDL certifikaci.
  5. Kybernetické bezpečnost pro běžné uživatele digitálních technologií podle konceptu ECDL.
  6. Příklady dobré praxe ze ZŠ a SŠ, využívání konceptu ECDL ve školství.
  7. Uznávání ECDL zkoušek/certifikátů u školních maturit.
  8. Jak využít možností konceptu ECDL na vaší škole, jak spolupracovat s akreditovanými školami.
  9. Cokoli dalšího kolem digitálních kompetencí, digitální gramotnosti a konceptu ECDL.
🔹 Chromebooky do škol

3. 11. – 15:30 – Petr Caloň – online místnost (bude upřesněno)

🔹 O2 chytrá škola

4. 11. – 15:30 – Dominika Herdová – online místnost (bude upřesněno)

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. www.o2chystraskola.cz – grantový program (aktuálně vyhlášená výzva, 2.11-30.11.2022) – vzdělávací portál (nejen) pro učitele www.bezpecnevsiti.cz

🔹 H-edu: Informatika s Emilem a Robotika s Emou

9. 11. 14:30 Jan Šedo (H-EDU) – Odkaz na setkání: ZOOM

Na 200 škol používá pro výuku Informatiky na 1. stupni koncept Informatika s Emilem, který zahrnuje i unikátní výukové materiály Robotiky s Emou. Jedinečnou vlastní našich materiálů je to, že podle nich mohou učit i učitelé/ky na bez informatické průpravy.

🔹 Jak pomoct žákům na 1. stupni nastavit zdravý vztah k digitálním technologiím?

9. 11. 15:00 – Radka Kůřilová (Replug.me)Odkaz na setkání: ZOOM

Zajímá vás, jak mohou digitální technologie působit na psychiku a vztahy dětí na 1. stupni? Jak může škola ovlivnit digitální wellbeing dětí? Na vaše dotazy bude odpovídat dětská psycholožka z neziskové organizace Replug me, která s tématem digitálního wellbeingu u dětí již dlouhodobě pracuje v praxi.

🔹 SciLearn English – využití digitálních technologií ve výuce angličtiny

10. 11. 14:30 – Michaela Tilton (SciLearn)Odkaz na setkání: ZOOM (Heslo pro vstup do místnosti 305804)

Konzultace pro školy v oblasti digitálního vzdělávání – smysluplné využítí technologií ve výuce angličtiny. Dosažení maturitní úrovně už na ZŠ. Více informací na scilearn.cz/skoly.

🔹 Výuka ve virtuální realitě: Vzdělávací program “Návrat ke škole hrou”

14. 11. 14:30 Tomáš Kadlec (Avatar media, s. r. o) – online místnost (bude upřesněno)

Edukativní program “Návrat ke škole hrou” rozvíjí kompetence žáků (strategické myšlení, kreativitu, logické myšlení, týmovou spolupráci), zvyšuje jejich angažovanost, koncentraci a pochopí díky němu lépe učivo. Zároveň škola získá prestiž a rozvoj technických dovedností učitelů a pedagogů. Program je možné implementovat postupně – jako ochutnávku výuky konkrétních předmětů ve virtuální realitě u nás v Avatar parku (Zeměpis, Dějepis, Biologie, Výtvarná výchova, Fyzika a IT), nebo jako ukázkový den přímo na konkrétní škole.

🔹Jak na digitální wellbeing v praxi?

16. 11. 13:00 – Jitka Chalupníčková (Jules a Jim) – online místnost http://meet.google.com/ycs-ywtb-hpz

🔹 Wikipedie jako součást rozvoje mediální gramotnosti na ZŠ

16. 11. 15:30 – online místnost (bude upřesněno)

29. 11. 15:00 – online místnost (bude upřesněno)

30. 11. 13:00 – online místnost (bude upřesněno)

🔹 Kybernetická bezpečnost – podpora nadaných dětí

22. 11. 18:00 – Petr Jirásek (AFCEA)Odkaz na setkání: MS TEAMS (Heslo FSbEXb)

Co je to kybernetická bezpečnost a její místo v digitálním vzdělávání. Kdy začít s výukou kybernetické bezpečnosti. Jak podporovat nadané děti v oblasti kybernetické bezpečnosti.