Nový DESI 2022: Země EU se stále potýkají s odstraňováním nedostatků v oblasti digitálních dovedností

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 29. července 2022 29.07.2022

Dne 28. července zveřejnila Evropská komise nové výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2022, který každoročně sleduje digitální výkonnost Evropy a pokrok, jehož jednotlivé země EU dosahují.

Zprávy DESI 2022 vycházejí především z údajů za rok 2021 a sledují pokrok dosažený v členských státech EU v digitální oblasti. I když členské státy EU dosáhly během pandemie COVID-19 pokroku ve svém úsilí o digitalizaci, stále se snaží řešit nedostatky v digitálních dovednostech, transformovat malé a střední podniky v digitální podniky a zavádět špičkové sítě 5G. EU však vyvinula obrovské úsilí na podporu digitální transformace: s téměř 127 miliardami eur vyčleněnými na reformy a investice v digitálním odvětví představuje Nástroj pro oživení a odolnost nesplněnou příležitost k urychlení digitální transformace, kterou si EU a její členské státy nemohou dovolit prostoupit.

Skutečná digitální transformace vyžaduje rozhodující krok vpřed v získávání digitálních dovedností občany. Lidé bez nezbytných digitálních dovedností riskují, že zaostávají, neboť digitální technologie se stávají nezbytnou součástí každodenního života a zapojení do společnosti. Údaje ze zprávy DESI z roku 2022 ukazují, že pouze 54 % Evropanů ve věku 16–74 let má alespoň základní digitální dovednosti. Cíl digitální dekády představuje do roku 2030 alespoň 80 % občanů.

Stránky DESI 2022 o základních digitálních dovednostech v EU

Kromě toho 9 milionů specialistů v oblasti IKT v EU rovněž zdaleka nesplňuje cíl EU, kterým je 20 milionů specialistů do roku 2030 a nestačí k řešení nedostatku dovedností, s nímž se nyní potýkají podniky, malé a střední podniky a organizace, a to navzdory skutečnosti, že v letech 2020 až 2021 vstoupilo na trh práce 500.000 specialistů v oblasti IKT.

Výsledky z roku 2022 ukazují, že ačkoli většina členských států dosahuje pokroku ve své digitální transformaci, podniky stále často nevyužívají základní digitální technologie, jako je umělá inteligence a data velkého objemu. Zavádění infrastruktury připojení, zejména 5G, které je nezbytné pro vysoce inovativní služby a aplikace, musí být rychle zavedeno. Finsko, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko si v EU udržují přední pozice. I tam je však přijetí špičkových digitálních technologií, jako je umělá inteligence a big data, stále přibližně 30 %, což výrazně zaostává za cílem 75 % stanoveným pro digitální dekádu 2030. To je částečně způsobeno také značným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, který brání celkovému pokroku a vede k digitálnímu vyloučení.

Existuje však celkově pozitivní trend konvergence: EU nadále zlepšuje úroveň digitalizace a členské státy, které začínaly na nižších úrovních, se postupně dohánějí rychlejším rozšiřováním. Zejména Itálie, Polsko a Řecko výrazně zvýšily své ratingy DESI za posledních pět let tím, že konzistentně investovaly a zesílily své politické zaměření na digitální technologie, což bylo rovněž podpořeno evropským financováním.

Chcete-li se seznámit s hodnocením jednotlivých zemí v indexu DESI, můžete se podívejte se na interaktivní mapu digitálních dovedností, která obsahuje klíčová data, poznatky a opatření v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst v každém členském státě EU.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz