EKDDA a Microsoft: Nový rámec spolupráce

Autor: Athanasios Panagopoulos Publikováno: 8. června 2023 08.06.2023

Řecká Akademie státních zaměstnanců a její spolupráce v oblasti technologií se společností Microsoft

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit pracovníky veřejné správy, kteří si chtějí osvojit specializované znalosti cloudových technologií, a to vše je možné díky spolupráci Národního centra pro veřejnou správu a samosprávu (EKDDA) se společností Microsoft prostřednictvím řady rozsáhlých vzdělávacích programů. Akademie zaměstnanců veřejné správy v technologiích Microsoft, která byla původně spuštěna v rámci Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa působící v Generálním sekretariátu digitální správy a zjednodušených postupů Ministerstva digitální správy s cílem vyškolit úředníky veřejné správy v oblasti cloudových technologií. Tato spolupráce se stala příkladem dobré praxe na evropské úrovni a byla zveřejněna na platformě Digitální dovednosti a pracovní místa. Proškoleno bylo již 5 000 vedoucích pracovníků, z nichž 500 získalo certifikát ve velmi náročném procesu.

Cílem nové spolupráce EKDDA se společností Microsoft prostřednictvím programu Microsoft Civil Servants Academy je umožnit EKDDA zapojit se do iniciativy společnosti Microsoft nazvané Microsoft Learn for Educators (MSLE), která je určena vzdělávacím institucím a univerzitám. Účast v programu MSLE je otevřena vedoucím pracovníkům v oblasti IT, kteří hledají specializované znalosti, a zahrnuje školení EKDDA Teacher Certification Training in Cloud Technologies (školení a certifikace školitelů do technologií Microsoft) poskytující firemní školicí materiály, interaktivní laboratoře, poukázky na certifikaci a také poradenské služby pro vývoj a implementaci nových programů v oblasti cloudových technologií.

To dává ΕΚDDΑ možnost vytvořit ve svém vlastním rejstříku skupinu certifikovaných školitelů společnosti Microsoft a rozvíjet nové dynamické programy na základě know-how společnosti Microsoft.

Současně by měla pomoci dále posílit vedoucí pracovníky veřejné správy, kteří si chtějí zlepšit své digitální dovednosti v oblasti kancelářských aplikací (Microsoft Office), tím, že umožní realizovat rozsáhlé školicí programy prostřednictvím udržitelné spolupráce pro přibližně 250 000 státních zaměstnanců v různých digitálních dovednostech v rámci projektu zařazeného do Fondu obnovy.

Státní zaměstnanci certifikovaní v rámci vzdělávacích a školicích programů EKDDA a Microsoftu získají body, které se budou vztahovat na všech 500 státních zaměstnanců, kteří již byli certifikováni ve spolupráci se zúčastněnými stranami v rámci iniciativy Národní aliance pro digitální dovednosti a zaměstnanost.

Veřejná spolupráce se společností Microsoft je pouze jedním z rozměrů stěžejního vzdělávacího programu pro všech 250 000 státních zaměstnanců, který je financován částkou 30 milionů EUR z Fondu pro obnovu a má být dokončen v roce 2025.

© Řecká národní koalice pro dovednosti a pracovní místa

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.