Nový rámec spolupráce EKDDA – Microsoft

Autor: Athanasios Panagopoulos Publikováno: 8. června 2023 08.06.2023

Akademie státních zaměstnanců v Řecku v oblasti technologií Microsoft

Hlavním cílem posílení zaměstnanců veřejné správy, kteří hledají odborné znalosti v oblasti cloudových technologií, je spolupráce Národního střediska pro veřejnou správu a místní správu (EKDDA) se společností Microsoft prostřednictvím řady rozsáhlých vzdělávacích programů. Akademie veřejných zaměstnanců v oboru Microsoft Technologies, která byla původně spuštěna v rámci Národní aliance pro digitální dovednosti a zaměstnanost působící v Generálním sekretariátu pro digitální správu a zjednodušení procesů ministerstva pro digitální správu a řízení za účelem odborné přípravy státních zaměstnanců v oblasti cloudových technologií. Tato spolupráce byla osvědčeným postupem na evropské úrovni a byla zveřejněna na evropské platformě pro digitální dovednosti a zaměstnanost. Již bylo vyškoleno 5000 vedoucích pracovníků, z nichž 500 bylo certifikováno velmi náročným postupem.

Cílem nové spolupráce EKDDA se společností Microsoft prostřednictvím programu Microsoft Civil Representants Academy je umožnit ECDMA účastnit se iniciativy Microsoft Learn for Educators (MSLE), která je zaměřena na vzdělávací instituce a univerzity. Do programu MSLE se mohou zapojit vedoucí pracovníci v oblasti IT, kteří hledají odborné znalosti, a zahrnuje odbornou přípravu učitelů v oblasti cloudových technologií KEDDA (školitelé a certifikační školitelé v oblasti technologií Microsoft), kteří poskytují firemní školicí materiály, interaktivní laboratoře, poukázky na certifikaci, jakož i poradenské služby pro vývoj a provádění nových programů v oblasti cloudových technologií.

EKDDA tak má možnost vytvořit skupinu školitelů certifikovaných společností Microsoft ve svém vlastním registru a vyvinout nové dynamické programy vycházející z know-how společnosti Microsoft.

Zároveň by měl pomoci dále posílit vedoucí pracovníky veřejné správy, kteří chtějí zlepšit své digitální dovednosti v kancelářských aplikacích (Microsoft Office), a to tím, že umožní provádění rozsáhlých programů odborné přípravy prostřednictvím udržitelné spolupráce pro přibližně 250.000 úředníků s různými digitálními dovednostmi v rámci projektu zahrnutého do fondu na podporu oživení.

Úředníkům certifikovaným v programech vzdělávání a odborné přípravy EKDDA a Microsoftu budou uděleny body, které se budou vztahovat na všech 500 úředníků, kteří již získali osvědčení ve spolupráci se zúčastněnými stranami prostřednictvím iniciativy Národní aliance pro digitální dovednosti a zaměstnanost.

Spolupráce veřejnosti se společností Microsoft je pouze jedním rozměrem stěžejního vzdělávacího programu pro všech 250.000 státních zaměstnanců, který je financován částkou 30 milionů EUR z fondu na podporu oživení a má být dokončen v roce 2025.

© Řecká národní koalice pro dovednosti a pracovní místa

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.