O Evropském týdnu programování (CodeWeek)

Evropský týden programování (CodeWeek) je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Svými aktivitami propaguje kreativitu, řešení problémů a spolupráci pomocí programování a jiných technických aktivit. Cílem je programování zviditelnit – ukázat mladým lidem, dospělým i seniorům, jak je díky programování možné realizovat myšlenky.

Pilířem Evropského týdne programování je komunita dobrovolných organizátorů aktivit, kteří se rekrutují z řad učitelů, mentorů, rodičů, členů programovacích klubů, pracovníků knihoven, soukromých společností a nevládních organizací. Věnujeme čas, energii a dovednosti tomu, aby se co nejvíce lidí v Evropě a na celém světě seznámilo s výpočetním myšlením, programováním, robotikou, experimenty s hardwarem, kybernetikou a digitálními dovednostmi obecně.

Evropský týden programování zahrnuje miliony účastníků různého pohlaví, věku, původu, z různých kultur a s různými dovednostmi.

V České republice se do akce pravidelně zapojuje přes 100 organizací, které vzdělávají děti, mládež, ale i dospělé či seniory. DigiKoalice si vzala na starost propagaci Evropského týdne programování v České republice.