Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Sdružení
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Lotyšsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Lotyšské sdružení pro informační a komunikační technologie (LIKTA) bylo založeno v roce 1998. 

LIKTA je vedoucím profesním sdružením, které zastupuje přibližně 160 organizací v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT), výzkumných a vzdělávacích institucí, jednotlivých členů (profesionálů v oblasti IKT) a dalších sdružení.

Cílem LIKTA je podpořit růst odvětví IKT v Lotyšsku podporou rozvoje informační společnosti a vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, a tím zvýšit konkurenceschopnost Lotyšska v celosvětovém měřítku. Sdružení poskytuje vládním institucím odborné názory, pokud jde o právní předpisy a další otázky související s průmyslem, a zároveň udržuje úzké vztahy s dalšími lotyšskými nevládními organizacemi a mezinárodními sdruženími v oblasti IKT.

LIKTA je aktivním členem sítě, která sdružuje několik celoevropských sdružení: ALL DIGITAL, CEPIS – Rada evropských profesních informatických společností; ECDL – European Computer Driving License Foundation, IEEE Communications Society (COMSOC).

Lotyšsko zřídilo národní Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, kterou koordinuje LIKTA. Partneři koalice, včetně několika ministerstev, podepsali v roce 2017 nové memorandum o spolupráci, v němž byly stanoveny priority koalice na období 2017–2020.