Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Kybernetická bezpečnost, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Women Who Code je nevládní organizace, jejímž cílem je podporovat rozvoj kariérních příležitostí a přispívat k zajištění rozmanitější pracovní síly v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT). Nevládní organizace sdružuje více než 250,000 členů ze všech průmyslových odvětví, z nichž každý má specifické kompetence v oblasti technologií. 

Organizace nabízí rozsáhlé úložiště zdrojů týkajících se programování, kódování a řady dalších témat, která jsou zásadní pro digitální transformaci a vznikající technologie v kontextu rozvoje profesní dráhy. Spolu s dalšími iniciativami zaměřenými na zvyšování kvalifikace organizace doufá, že podpoří rozvoj vzorových vzorů a propaguje strojírenství a digitální předměty jako volbu povolání.