Ondřej Neumajer

Autor: Josef Dašek Publikováno: 15. ledna 2022 15.01.2022

Když jsme pro MŠMT vytvářeli Strategii digitálního vzdělávání ČR do  2020, bylo z workshopů s různými zájmovými skupinami lidí pohybujícími se v digitálním vzdělávání zřejmé, že mezi nimi chybí vedená kvalitní odborná debata. Proto jsme tuto podobu výměny informací ve strategii podpořili a dali ji do vínku naší DigiKoalici.