Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Umělá inteligence
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva, Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

V oblasti umělé inteligence došlo v posledních letech k pozoruhodnému růstu a transformaci, k revoluci různých průmyslových odvětví a formování budoucnosti technologií. Růst umělé inteligence byl ničím než exponenciální a byl motivován pokrokem v oblasti výpočetního výkonu, dostupností dat velkého objemu a průlomy v algoritmech strojového učení. Umělá inteligence má potenciál významně ovlivnit širokou škálu různých úloh a funkcí napříč odvětvími, neboť systémy UI jsou nyní schopny plnit složité úkoly, které byly jednou výhradně v oblasti lidské inteligence.

Trh s umělou inteligencí se rychle rozšiřuje, přičemž prognózy naznačují, že v nadcházejících letech dosáhne nebývalé úrovně. Růst umělé inteligence přináší organizacím řadu příležitostí, jak inovovat, zlepšovat účinnost a poskytovat nové služby. Vyvolává však také důležité aspekty týkající se etiky, transparentnosti a odpovědného vývoje umělé inteligence. Evropská unie uznává transformační potenciál umělé inteligence a podnikla významné kroky k formování vývoje, zavádění a regulace technologií umělé inteligence. Cílem politických iniciativ EU je zajistit etickou a důvěryhodnou umělou inteligenci a zároveň podpořit inovace a konkurenceschopnost. Umělá inteligence by měla identifikovat předsudky a vzdělávat lidi o rovnosti bez ohledu na rasu, barvu, původ, pohlaví, věk, jazyk, náboženské vyznání, politické názory, hospodářský nebo sociální status narození nebo zdravotního postižení nebo jakýkoli jiný základ chráněný lidskými právy.

V souvislosti s projektem ARISA financovaným EU je cílem zprávy „Analýza potřebv oblasti dovedností v oblasti UI“ získat komplexní porozumění dovednostem požadovaným v oblasti umělé inteligence na evropském trhu. Zpráva má vytvořit základ pro strategii dovedností v oblasti umělé inteligence pro Evropu, která bude vypracována v další fázi projektu ARISA a která bude reagovat na zjištěné potřeby v oblasti dovedností. 

Hlavní závěry této analýzy potřeb jsou výchozím bodem pro diskusi o strategii v oblasti dovedností v oblasti umělé inteligence. Hlavní závěry o úlohách, které vyžadují dovednosti v oblasti umělé inteligence, jsou:

 • Nejčastěji potřebnými úlohami odborníků v oblasti umělé inteligencejsou vědci v oblasti dat, datoví inženýři a zejména inženýři strojového učení, včetně inženýrů NLP a techniků počítačových vizí.
 • Nově se objevující úloha, která vyžaduje naléhavou pozornost, je rychlý inženýr.
 • Objevují se rovněž úlohy v oblasti řízení a podpory umělé inteligence, přičemž nejčastěji se předpokládá potřeba strategrů umělé inteligence, úředníků pro etiku umělé inteligence a kontrolora kvality umělé inteligence.
 • Organizační činitelé s rozhodovací pravomocí, jako jsou vedoucí podniků a střední management, a tvůrci politik potřebují základní znalosti a dovednosti v oblasti umělé inteligence.
 • Tvůrci politik a činitelé s rozhodovací pravomocí se spoléhají na poradce v oblasti UI, kteří kombinují hlubší znalosti a dovednosti v oblasti UI s odbornými znalostmi v oblasti politiky nebo podnikání.
 • Tato zjištění mohou sloužit jako podklad pro profesní role ESCO tím, že navrhují doplnit (nebo změnit) úlohy.

Hlavní závěry o potřebách odborníků v oblasti UI v oblasti dovedností a o potřebě dovedností v oblasti umělé inteligence u tvůrců politik a subjektů s rozhodovací pravomocí jsou tyto:

 • Každá profesní úloha v oblasti umělé inteligence (např. vědce v oblasti dat, strojového učení) má svůj vlastní specifický soubor technických dovedností, které se mohou rovněž lišit na základě specifického kontextu odborníka na umělou inteligenci.
 • Každá profesní úloha v oblasti umělé inteligence rovněž vyžaduje soubor dovedností týkajících se průřezových témat (např. etiky, bezpečnosti), sociálních dovedností (např. řešení problémů) a dovedností týkajících se fungování organizací.
 • Tvůrci politik a činitelé s rozhodovací pravomocí potřebují základní znalosti a dovednosti v oblasti UI, včetně základní terminologie a praxe, etiky umělé inteligence a právních a správních předpisů.
 • Poradci v oblasti UI potřebují poradenské dovednosti v oblasti UI, které zahrnují např. řízení rizik umělé inteligence, dodržování předpisů v oblasti UI, strategii umělé inteligence a provádění umělé inteligence.
 • Základní znalosti a dovednosti v oblasti umělé inteligence i poradenské dovednosti v oblasti umělé inteligence vyžadují, aby Evropa v této oblasti urychleně věnovala pozornost. 

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz