Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Umělá inteligence
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva, Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Obor umělé inteligence (AI) zaznamenal v posledních letech pozoruhodný růst a transformaci, což způsobilo revoluci v různých odvětvích a ovlivnilo budoucnost technologií. Růst umělé inteligence není nic jiného než exponenciální, a to díky pokroku v oblasti výpočetního výkonu, dostupnosti velkých dat a průlomům v algoritmech strojového učení. AI má potenciál významně ovlivnit velkou škálu různých rolí a funkcí napříč průmyslovými odvětvími, protože systémy AI jsou nyní schopny vykonávat složité úkoly, které byly dříve výhradně doménou lidské inteligence.

Trh s umělou inteligencí se rychle rozšiřuje a podle předpovědí dosáhne v příštích letech nebývalé úrovně. Růst AI představuje pro organizace řadu příležitostí k inovacím, zvyšování efektivity a poskytování nových služeb. Vyvolává však také důležité úvahy týkající se etiky, transparentnosti a odpovědného vývoje UI. Evropská unie si uvědomuje transformační potenciál AI a podniká významné kroky k utváření vývoje, zavádění a regulace technologií AI. Cílem politických iniciativ EU je zajistit etickou a důvěryhodnou UI a zároveň podpořit inovace a konkurenceschopnost. Umělá inteligence by měla identifikovat předsudky a vychovávat lidi k rovnosti bez ohledu na rasu, barvu pleti, původ, pohlaví, věk, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, ekonomické nebo sociální postavení narození nebo postižení nebo jakýkoli jiný základ chráněný lidskými právy.

V rámci projektu ARISA financovaného EU je cílem “Zprávy o analýze potřebných dovedností v oblasti umělé inteligence” získat komplexní představu o dovednostech požadovaných v oblasti umělé inteligence na evropském trhu. Zpráva má být základem pro strategii dovedností v oblasti umělé inteligence pro Evropu, která bude vypracována v další fázi projektu ARISA a která bude reakcí na zjištěné potřeby dovedností.

Hlavní závěry této analýzy potřeb představují výchozí bod pro diskusi o strategii dovedností v oblasti AI. Hlavní závěry týkající se rolí s potřebou dovedností v oblasti UI jsou následující:

 • Nejčastěji potřebnými úlohami odborníků v oblasti umělé inteligencejsou vědci v oblasti dat, datoví inženýři a zejména inženýři strojového učení, včetně inženýrů NLP a techniků počítačových vizí.
 • Nově se objevující úloha, která vyžaduje naléhavou pozornost, je rychlý inženýr.
 • Objevují se rovněž úlohy v oblasti řízení a podpory umělé inteligence, přičemž nejčastěji se předpokládá potřeba strategrů umělé inteligence, úředníků pro etiku umělé inteligence a kontrolora kvality umělé inteligence.
 • Organizační činitelé s rozhodovací pravomocí, jako jsou vedoucí podniků a střední management, a tvůrci politik potřebují základní znalosti a dovednosti v oblasti umělé inteligence.
 • Tvůrci politik a činitelé s rozhodovací pravomocí se spoléhají na poradce v oblasti UI, kteří kombinují hlubší znalosti a dovednosti v oblasti UI s odbornými znalostmi v oblasti politiky nebo podnikání.
 • Tato zjištění mohou sloužit jako podklad pro profesní role ESCO tím, že navrhují doplnit (nebo změnit) úlohy.

Hlavní závěry o potřebách odborníků v oblasti UI v oblasti dovedností a o potřebě dovedností v oblasti umělé inteligence u tvůrců politik a subjektů s rozhodovací pravomocí jsou tyto:

 • Každá profesní úloha v oblasti umělé inteligence (např. vědce v oblasti dat, strojového učení) má svůj vlastní specifický soubor technických dovedností, které se mohou rovněž lišit na základě specifického kontextu odborníka na umělou inteligenci.
 • Každá profesní úloha v oblasti umělé inteligence rovněž vyžaduje soubor dovedností týkajících se průřezových témat (např. etiky, bezpečnosti), sociálních dovedností (např. řešení problémů) a dovedností týkajících se fungování organizací.
 • Tvůrci politik a činitelé s rozhodovací pravomocí potřebují základní znalosti a dovednosti v oblasti UI, včetně základní terminologie a praxe, etiky umělé inteligence a právních a správních předpisů.
 • Poradci v oblasti UI potřebují poradenské dovednosti v oblasti UI, které zahrnují např. řízení rizik umělé inteligence, dodržování předpisů v oblasti UI, strategii umělé inteligence a provádění umělé inteligence.
 • Základní znalosti a dovednosti v oblasti umělé inteligence i poradenské dovednosti v oblasti umělé inteligence vyžadují, aby Evropa v této oblasti urychleně věnovala pozornost.