Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) jinde neklasifikované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Rámec digitálních kompetencí pro občany (DigComp) již více než deset let poskytuje v rámci EU i mimo ni společné chápání toho, co jsou digitální kompetence, a poskytuje tak základ pro tvorbu politiky digitálních dovedností. Rámec DigComp jako rámec pro rozvoj a měření digitálních kompetencí v celé EU je již velmi dobře znám.

Od svého přijetí poskytuje DigComp vědecky podložený a technologicky neutrální základ pro společné chápání digitálních dovedností a pro politický rámec. V digitální sféře se však věci vyvíjejí rychle a od poslední aktualizace rámce v roce 2017 se toho hodně událo. Konkrétně nové technologie, jako je umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita, robotizace, internet věcí, datafikace nebo nové jevy, jako jsou nepravdivé informace a dezinformace, vedly k novým a zvýšeným požadavkům na digitální gramotnost občanů. Stále více je také třeba zabývat se ekologickými aspekty a aspekty udržitelnosti v rámci interakce s digitálními technologiemi. Tato aktualizace proto zohledňuje znalosti, dovednosti a postoje, které občané v souvislosti s tímto vývojem potřebují.

Verze 2.2 obsahuje dvě hlavní části:

1. Integrovaný rámec DigComp 2.2 poskytuje více než 250 nových příkladů znalostí, dovedností a postojů, které občanům pomáhají sebevědomě, kriticky a bezpečně pracovat s digitálními technologiemi a novými a vznikajícími technologiemi, jako jsou systémy řízené umělou inteligencí. Rámec je rovněž zpřístupněn v návaznosti na pokyny pro přístupnost digitálních technologií, neboť vytváření přístupných digitálních zdrojů je dnes důležitou prioritou.

2.  Druhá část publikace podává přehled stávajících referenčních materiálů pro DigComp a sdružuje dříve vydané publikace a odkazy.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz