Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Blockchain
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Hlavním problémem při plánování politiky v oblasti dovedností pro každou vznikající technologii je skutečnost, že a) je málo známo o typu pracovních míst, v jejichž rámci jsou dovednosti požadovány, b) pracovní místa související s technologií nebyla spojena s formálním profesním rámcem, který se používá pro účely předvídání, a c) rozdělení povolání v oblasti dovedností bude pravděpodobně rychle zastaralé, neboť nově vznikající technologie je přijímána v rozšiřujícím se spektru odvětví a obchodních činností.

V reakci na tyto výzvy tato zpráva nastiňuje jedinečný metodický rámec, který odhaduje současnou poptávku po dovednostech v oblasti blockchainu pomocí technologií sběru dat. Zpráva vyhledává pracovní místa související s blockchainem v rámci klasifikace povolání a vypracovává prognózy jak pro celkové odborníky v oblasti blockchainu, tak pro nově kvalifikované absolventy technologie blockchain na období 2020–2026. Studie rovněž využívá údaje Eurostatu a průzkum mezi partnery skupiny Chaise k odhadu nabídky absolventů v oblasti IKT i technologie blockchain pro jednotlivé země za dané období.

Výsledné prognózy umožní EU a jednotlivým členským státům posoudit, do jaké míry pravděpodobně v krátkodobém horizontu dojde k nerovnováze na trhu práce, která by mohla bránit rozvoji odvětví blockchain.

Model prognózy dovedností použitý k vypracování zprávy je k dispozici zde.