Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

V této zprávě agentura ENISA přispívá jak k praxi, tak k výzkumu nedostatku dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a nedostatků ve dvou specifických oblastech.

Zaprvé poskytuje přehled o současné nabídce dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě prostřednictvím analýzy údajů shromážděných a vytvořených nedávno zřízenou databází vysokoškolského vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti (CyberHEAD).

Zadruhé popisuje politické přístupy, které členské státy EU přijaly ve snaze zvýšit a udržet své vnitrostátní pracovní síly v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tyto přístupy byly klasifikovány
a analyzovány na základě cílů stanovených v národním rámci agentury ENISA pro hodnocení schopností (NCAF), konkrétně na základě povědomí o kybernetické bezpečnosti, odborné přípravy, výzev a cvičení. Na základě shromážděných a analyzovaných údajů obsahuje tato zpráva pět doporučení k řešení nedostatku a nedostatků v oblasti dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti v EU.