Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tuto studii o sociálním začleňování, digitalizaci a mladých lidech zveřejnilo v roce 2020 Partnerství pro mládež, partnerství mezi Evropskou komisí a Radou Evropy.

Cílem této studie je zamyslet se nad otázkou digitálního začleňování a tím, jak můžeme využít příležitostí k začlenění vyplývajících z nové digitální reality, jakož i poskytnout závěry a doporučení pro politiku, praxi a výzkum v oblasti mládeže.

Studie představuje evropské a vnitrostátní politiky, stávající digitální platformy, online nástroje a možnosti vzdělávání a odborné přípravy, které mají mladí lidé, pracovníci s mládeží nebo učitelé k dispozici. Studie se dále zabývá riziky a příležitostmi spojenými se sociálním začleňováním mladých lidí v digitalizovaném světě.