Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Projekt YSKILLS (Youth Skills) je financován z programu Evropské unie Horizont 2020. Cílem projektu je posoudit, jak digitální dovednosti zmírňují rizika a příležitosti spojené s využíváním informačních
a komunikačních technologií v Evropě a určit aktéry a faktory, které mohou ohrozit nebo podpořit dobré životní podmínky dětí v digitálním věku.

Tato zpráva představuje ukazatel digitálních dovedností mládeže (YDSI), nástroj pro měření, který obsahuje 31 otázek týkajících se digitálních dovedností a digitálních znalostí, a je tedy „jediným nástrojem pro měření digitálních dovedností mládeže, který byl testován za použití celé škály postupů validace“.

Rozsáhlý předběžný výzkum umožnil projektu identifikovat čtyři rozměry, které představují digitální dovednosti:

  1. technické a provozní dovednosti;
  2. dovednosti v oblasti navigace a zpracování informací;
  3. komunikační a interakční dovednosti;
  4. tvorba obsahu a výrobní dovednosti