Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Péče o děti a mládež
Téma: Umělá inteligence
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato zpráva navrhuje soubor budoucích směrů pro vědu a politiku v oblasti umělé inteligence a práv dětí. Propojuje výzkum a politiku s cílem získat poznatky prostřednictvím vzájemného působení různých zúčastněných stran a jít nad rámec určení etických pokynů k metodám pro budoucí praktické provádění.

Pokud jde o formulaci navrhovaných směrů, byly zohledněny stávající příslušné politické iniciativy hlavních mezinárodních organizací a nedávná koordinovaná opatření Evropské komise v oblasti umělé inteligence, jakož i nejmodernější vědecká práce na technologiích založených na umělé inteligenci pro děti se zaměřením na tři aplikace, konverzační agenty, doporučovací systémy a robotické systémy.

Kromě toho se považují za výsledky dvou workshopů s mladými lidmi a tří seminářů s odborníky a tvůrci politik, které přispěly k formulaci souboru požadavků, metod a mezer ve znalostech jako integrovaného programu pro výzkum a politiku v oblasti umělé inteligence a práv dítěte.