Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

V tomto stručném přehledu jsou uvedeny odhady ztráty učení na pracovišti v důsledku pandemie COVID-19. Odhaduje se, že účast na informálním učení v důsledku rozsáhlého ukončení hospodářských činností klesla o 25 %. V případě neformálního učení odpovídá odhad 18 %. To představuje nezanedbatelnou částku ztraceného učení, kterou nelze snadno získat zpět. Odhadované ztráty v oblasti vzdělávání jsou velmi různorodé napříč odvětvími a jednotlivci a závisí na všudypřítomnosti ukončení hospodářských činností. Výsledky rovněž ukazují, že pandemie pravděpodobně vedla k menšímu počtu vzdělávacích příležitostí pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky s nízkou kvalifikací, kteří budou zase s největší pravděpodobností potřebovat rekvalifikaci.