SELFIE pro učitele: Komise vyvinula nový nástroj na podporu digitálních dovedností učitelů

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. října 2021 15.10.2021

V rámci nového akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027 Evropská komise oznámila, že pracuje na novém on-line nástroji pro učitele pracující v primárním a sekundárním vzdělávání. Iniciativa „SELFIE pro učitele“ nabídne učitelům příležitost zamyslet se nad svou digitální kapacitou a vyhodnotit, jak dobře začlenili technologii do výuky a učení.

Proč SELFIE pro učitele? 

Pandemie COVID-19 v roce 2019 zasáhla prakticky všechna odvětví, i když v různé míře. Dopad pandemie však vzdělávací systém změnil, neboť školy ukončily činnost a přešly k distančnímu vzdělávání a výuce v důsledku vládních omezení. Tento posun zároveň zejména zvýšil povědomí učitelů a pedagogických pracovníků o přínosech, které by digitální technologie mohly přinést vzdělávání. SELFIE pro učitele je součástí strategie Evropské komise na podporu digitálního vzdělávání a odborné přípravy – podpora dovedností učitelů je klíčovou prioritou akčního plánu digitálního vzdělávání. 

Jak nástroj funguje? 
SELFIE pro metodiku učitelů. Zdroje: Evropská komise

SELFIE pro učitele vychází z Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů Společného výzkumného střediska Evropské komise. Nástroj bude brzy formálně spuštěn a bude k dispozici ve 24 jazycích. 

Učitelé z celé Evropy (nebo kdekoli na světě) se mohou na platformě přihlásit a zodpovědět řadu otázek, které se snaží posoudit, do jaké míry se učitelé setkávají při začleňování digitálních nástrojů a metod do výukových a učebních postupů. Otázky se týkají různých aspektů, jako je schopnost učitelů stimulovat zájem o technologie a jejich kompetence nebo jak podpořit bezpečné a odpovědné používání digitálních nástrojů osobně i na dálku.

Vyplnění nástroje trvá přibližně 20 minut. Lze jej použít buď samostatně, nebo v rámci skupiny. Po úspěšném ukončení studia obdrží učitelé praktické návrhy na další rozvoj, aby mohli dále rozvíjet své vlastní (a své studenty) digitální povědomí. 

Co bude dál? 

Jakmile učitelé dokončí hodnocení, obdrží individualizovanou zprávu, která určí silné a slabé oblasti a nabízí tipy, jak zlepšit oblasti, v nichž mohou zaostávat. Nástroj řadí uživatele do 6 kategorií, od začátečníků až po inovátor. 

Všichni učitelé, kteří dokončí sebehodnocení, budou moci získat digitální odznak pro svou účast.  

V českém prostředí známe profil Učitel 21

Profil Učitel 21 (součástí Metodického portálu RVP.CZ), je nástroj – podobně jako SELFIE – pro mapování digitálních kompetencí učitelů, založený na Evropském rámci digitálních kompetencí DigCompEdu. Můžete si tak díky němu také změřit úroveň vlastních digitálních kompetencí, naplánovat si, na co se soustředit nebo kde najít informační zdroje pro rozvoj digitálních kompetencí.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.