SELFIE pro učitele: Komise připravuje novou pomůcku pro rozvoj digitálních dovedností učitelů

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. října 2021 15.10.2021

Součástí nového akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027 je i nová online pomůcka pro učitele základních a středních škol. Tuto online pomůcku chystá Evropská komise. Nástroj “SELFIE pro učitele” nabídne učitelům možnost zamyslet se nad svými digitálními schopnostmi a zhodnotit, jak dobře začlenili technologie do výuky a vzdělávání.

Proč právě SELFIE pro učitele?

Pandemie COVID-19 v roce 2019 zasáhla prakticky všechna odvětví v různém měřítku. Dopad pandemie však proměnil vzdělávací systém, neboť školy byly v důsledku vládních omezení uzavřeny a přešly na dálkové studium a výuku. Tento posun zároveň zejména zvýšil povědomí učitelů a pedagogických pracovníků o výhodách, které by digitální technologie mohly přinést vzdělávání. SELFIE pro učitele je součástí strategie Evropské komise na podporu digitálního vzdělávání a odborné přípravy – podpora dovedností učitelů je jednou z klíčových priorit akčního plánu pro digitální vzdělávání.

Jak SELFIE funguje? 
SELFIE pro metodiku učitelů. Zdroje: Evropská komise

SELFIE pro učitele vychází z Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů, který vypracovalo Společné výzkumné středisko Evropské komise. Brzy bude oficiálně spuštěno a bude k dispozici ve 24 jazycích.

Učitelé z celé Evropy (nebo odkudkoli na světě) se mohou zaregistrovat na této platformě a odpovědět na řadu otázek, které zjišťují, jak daleko učitelé pokročili v integraci digitálních nástrojů a metod do výuky a učení. Otázky se týkají různých aspektů, například toho, jak dobře se učitelům daří povzbuzovat zájem a rozšiřovat kompetence v oblasti technologií nebo jak podporovat bezpečné a zodpovědné používání digitálních nástrojů osobně i vzdáleně.

Vyplnění trvá přibližně 20 minut. SELFIE je možné použít buď individuálně, nebo ve skupině. Po úspěšném dokončení obdrží učitelé praktické tipy k dalšímu rozvíjení, aby mohli své vlastní digitální povědomí (a povědomí svých žáků) prohloubit.

Jak pokračovat dál? 

Učitelé obdrží po dokončení testování individuální zprávu, která identifikuje silné a slabé stránky a nabízí tipy, jak se zaměřit na oblasti, v nichž zaostávají. Uživatelé jsou hodnoceni v 6 kategoriích, od začátečníků až po inovátory.

Všichni učitelé, kteří dokončí sebereflexi, budou moci za svou účast získat digitální odznak.

V českém prostředí známe profil Učitel 21

Profil Učitel 21 (součástí Metodického portálu RVP.CZ), je nástroj – podobně jako SELFIE – pro mapování digitálních kompetencí učitelů, založený na Evropském rámci digitálních kompetencí DigCompEdu. Můžete si tak díky němu také změřit úroveň vlastních digitálních kompetencí, naplánovat si, na co se soustředit nebo kde najít informační zdroje pro rozvoj digitálních kompetencí.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.