Workshop Digitální shromáždění: Zúčastněné strany navrhují kroky ke zvýšení digitálních dovedností a dosažení cílů digitálního desetiletí

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 23. června 2022 23.06.2022

Více než 70 zástupců podniků, veřejných institucí, akademické sféry, sdružení ICT a nevládních organizací se sešlo na digitálním shromáždění v Toulouse, aby společně hledali odpovědi na rostoucí nedostatek digitálních dovedností v Evropě. Shodli se na tom, že pouze spolupráce napříč hranicemi a oblastmi přiblíží EU k cílům Digitální dekády, podle nichž má být do roku 2030 v EU 20 milionů odborníků a odbornic v oblasti informačních a komunikačních technologií, a zároveň má mít 80 % obyvatel EU alespoň základní digitální dovednosti.

První panel zdůraznil význam odborné přípravy a udržení kvalifikovaných pracovníků. První panel podtrhl význam vzdělávání a udržování kvalifikovaných pracovníků. ANISS Gaaya ze společnosti Airbus se zmínila o možnostech rekvalifikace zaměstnanců své společnosti. Popsala, jak za poslední tři roky Airbus vyškolil více než 1000 zaměstnanců v oblasti datové vědy. Aby byly podobné iniciativy úspěšné, musela společnost nejprve pochopit potřeby jednotlivých dovedností a budoucí profesní profily.

Josef Lannemyr ze švédské Agentury pro hospodářský a regionální růst zdůraznil potřebu většího počtu odborníků s kombinovanými dovednostmi z tradičních oborů a digitálních technologií (lékař se specializací na umělou inteligenci, právník s dovednostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti atd.). Tato nová poptávka po kombinovaných profilech vyžaduje posun k více multidisciplinárním akademickým programům. Podle Roberta Giovannoniho z univerzity v Pise nicméně vzdělávací systém v současné době není schopen připravit více absolventů, kteří by naplnili poptávku na trhu práce. Flexibilnější modulární programy, které kombinují akademickou přípravu a praxi na pracovišti (kratší vzdělávací kurzy), by přispěly ke zvýšení celkového počtu digitálních odborníků.  

Po skončení panelu diskutovali účastníci semináře v menších skupinách o možných úskalích a způsobech dalšího řešení. Některé z návrhů účastníků byly například tyto:

Další informace o konkrétních způsobech řešení naleznete na této digitální nástěnce.

Druhý panel hovořil o technologické nezávislosti EU a o potřebě udržet a přilákat do Evropy talentované lidi. Poslankyně Evropského parlamentu Lina Gálvez Muñoz připomněla nerovnost mezi muži a ženami v oblasti technologií a vyzvala přítomé k tomu, aby svým příkladem povzbudili dívky k tomu, aby přemýšlely o studiu a práci v oblasti ICT. Samia Ghozlane z Grande Ecole de Numérique dodala, že je pro začátek nezbytné vysvětlit ženám a dívkám, že digitální zaměstnání je o vytváření něčeho smysluplného se společenským dopadem.

Mário LELOVSKÝ ze slovenské Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa hovořil o důležitosti politického vedení a ochoty spolupracovat na národní úrovni (akademická obec, podniky a vláda). Zmínil také význam digitálních odborníků pro budoucí obnovu Ukrajiny.

Pokud se chcete dozvědět více podrobností o výsledcích semináře, je vám nyní k dispozici podrobná zpráva. Jeho výsledky budou přínosem pro konzultace se zúčastněnými stranami v rámci strukturovaného dialogu o digitálních dovednostech a vzdělávání, jehož cílem je nabídnout další vhodná opatření.

Podívejte se na záznam workshopu zde. Fotografie z workshopu jsou k dispozici zde

© Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa, 2022