Staňte se evropskými digitálními cestovateli

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. dubna 2021 24.04.2021

Podle údajů Evropské komise téměř polovina Evropanů (44 %) neovládá základní digitální dovednosti a předpokládá se, že 90 % budoucích pracovních míst bude vyžadovat digitální dovednosti. Vzhledem k tomu, že se společnost stává více digitální, základní digitální dovednosti jsou nezbytné pro všechny, aby bylo možné provádět každodenní úkoly, jako je online bankovnictví, placení účtů a vládní služby. Projekt Digitální cestovatelé má přispět k digitálnímu začleňování tím, že pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatelstva naučit se digitálním dovednostem pro práci a život.

Projekt Digitální cestovatelé zahrnuje 6 partnerů z řad organizací občanské společnosti, evropských sítí, knihovnických asociací a velkých knihoven. Projekt potrvá do listopadu 2021 a je spolufinancován z programu Erasmus+.

Přizpůsobení se krizi COVID-19

Projekt Digitální cestovatelé vznikl adaptací databáze “Voyageurs du Numérique”, kterou vytvořila organizace Bibliothèques Sans Frontières France (BSFF). Tato databáze byla součástí programu mediální gramotnosti, který BSFF pilotně rozběhla ve Francii a který byl zaměřen na potlačení digitálního vyloučení a ukázal se jako velmi úspěšný – oslovil více než 50 000 osob ze znevýhodněných skupin a proškolil více než 2 000 lektorů. Na začátku projektu Digitální cestovatelé sdružení partneři propojili digitální vzdělávací zdroje dostupné v jejich zemích s databází DigComp 2.1: Rámec digitálních kompetencí pro občany od Evropské komise a vznikly databáze, které lze procházet podle oblastí kompetencí DigComp 2.1. Vzhledem k tomu, že krize COVID19 ovlivnila průběh projektu, přeorientovali partneři projekt ze zaměření na uživatele na poskytování digitálních dovedností knihovníkům nezbytných k provozování online aktivit a možností školení pro uživatele knihoven. Tato nová metodika byla pilotně ověřena během jara 2021.

Příští kroky digitálních cestovatelů

Se startem databáze digitálních vzdělávacích zdrojů pro digitální cestovatele na začátku roku 2021 vstoupil projekt do své pilotní fáze, kdy knihovníci mohli databázi používat při svých aktivitách v oblasti digitálního vzdělávání. Na úvod jim bylo nabídnuto školení o digitálním vzdělávání a o tom, jak být úspěšným průvodcem vzděláváním, a také přehled o tom, jak se databáze používá. V následujících několika měsících knihovníci v Belgii, Finsku, Nizozemsku a Polsku zorganizovali a vyzkoušeli řadu digitálních vzdělávacích aktivit určených sociálně slabým skupinám uživatelů, kteří získali znalosti a dovednosti potřebné pro orientaci v digitálních technologiích a prostředí.

Projekt Digitální cestovatelé je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie v rámci akce KA3 Sociální začleňování prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Byl zahájen 1. prosince 2019 a bude probíhat dva roky (do prosince 2021, pozn. red.).

© JackF – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.