O strategii

Program rozvoje digitálních kompetencí na období 2020–2030 se zaměřuje na rozvoj digitálních dovedností pro občany, odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), zaměstnance malých a středních podniků, jakož i veřejnou správu a vnitrostátní orgány. 

Iniciativy a akce plánované v rámci programu zahrnují všechny úrovně digitálních dovedností a kompetencí, od základních po pokročilé dovednosti. Cílem programu je zároveň podporovat prostředí spolupráce, v němž mohou odborníci v oblasti IKT dále rozvíjet své technologické dovednosti v souvislosti s digitální transformací nebo dovednostmi potřebnými pro práci s klíčovými vznikajícími technologiemi, jako je umělá inteligence, cloud a data, kybernetická bezpečnost a další. 

Program rozvoje digitálních kompetencí funguje v rámci čtyř pilířů koalice EU pro digitální dovednosti a pracovní místa – dovednosti pro všechny občany, pracovní sílu, vzdělávání a digitální odborníky. Program jako takový stanoví tyto priority, které jsou strukturovány napříč pilíři digitálních dovedností: 

Digitální dovednosti pro občany 
  • Přiblížit digitální dovednosti všem občanům v Polsku a nabídnout všem příležitost k rozvoji digitálních kompetencí. 
  • Zvýšit úroveň digitálních kompetencí obecné populace a podpořit význam digitálních dovedností pro práci a život. 
Digitální dovednosti pracovní síly
  • Poskytovat podporu a podporovat rozvoj digitálních kompetencí a dovedností zaměstnanců ve všech odvětvích hospodářství, se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky. 
  • Zavést vnitrostátní integrovaný systém kvalifikací, který se zaměří na digitální dovednosti potřebné pro kariéru v oblasti technologií a přístup k profesním příležitostem pro IT techniky a podpůrné pracovníky, jakož i programátory a vývojáře.
Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti IKT
  • Poskytování podpory digitálně talentovaným lidem, kteří budou v budoucnu přispívat ke zdrojům odborníků na IKT s nejvyššími kompetencemi.
  • Akademie inovativních aplikací digitálních technologií „technologie umělé inteligence“, jejímž cílem je podporovat rozvoj pokročilých digitálních kompetencí v oblasti vznikajících technologií (umělá inteligence, strojové učení a kybernetická bezpečnost). 
Digitální dovednosti ve vzdělávání
  • Rozšiřování a zlepšování vzdělávání v oblasti digitálních dovedností od útlého věku v předškolním věku a poté v raném školním vzdělávání.
  • Program rozvoje talentů v oblasti IT na období 2019–2029 zaměřený na podporu rozvoje mladých lidí v matematice a IT. 

Rozpočet

Rozpočet není znám.