O strategii

Občanská digitální akademie je iniciativou řeckého ministerstva digitální správy, jejímž cílem je umožnit všem řeckým občanům bezplatný přístup k vysoce kvalitním službám digitálního vzdělávání.

Iniciativa shromažďuje online vzdělávací materiály, které jsou k dispozici zdarma a přístupné všem občanům, kteří mají zájem o zlepšení jejich digitálních kompetencí. V současné době je na vládní platformě k dispozici více než 279 kurzů, včetně různých nástrojů pro sebehodnocení digitálních dovedností. Vzdělávací obsah nabízejí zdarma organizace s uznanou akademickou a vzdělávací prestiž: Řecké akademické instituce, známé mezinárodní společnosti, bankovní instituce, poskytovatelé telekomunikací a organizace digitálního vzdělávání. Kurzy se zabývají všemi úrovněmi digitálních dovedností a zaměřují se na: 

Digitální dovednosti pro občany

  • Více než 200 základních a pokročilých kurzů pro občany zaměřených jak na ty, kteří potřebují základní digitální dovednosti ve svém každodenním životě, tak na ty, kteří chtějí své znalosti v nových technologiích dále obohatit.
  • Uživatelé si mohou zvolit téma kurzu podle svého vlastního zájmu a také přizpůsobit úroveň obtížnosti.

Digitální dovednosti pracovní síly

  • Kurzy a programy odborné přípravy zaměřené na pracovní sílu, jako jsou „práce z domova“, „kancelářské aplikace“ a další. 

Digitální dovednosti pro odborníky v oblasti IKT

  • Kurzy v této kategorii se zaměřují konkrétně na odborníky v odvětví informačních technologií (IT), jako jsou například ti, kteří jsou zapojeni do špičkových technologií v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a dalších. 

Řecká akademie digitálních občanů byla zřízena během pandemie COVID-19 rovněž jako pokus reagovat na dopad vnitrostátního omezení volného pohybu osob a vysídlování pracovní síly a vzdělávání. Jedná se o dynamickou platformu – a počet témat a kurzů bude i nadále růst a bude pokrývat i širší vzdělávací potřeby. Stále více prodejců bude přispívat vzdělávacím obsahem, což občanům umožní více využívat Akademii digitálních občanů.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Rozpočet

Informace o rozpočtu nejsou k dispozici.