Vysvětlení statusu Partner x Člen

Člen DigiKoalice

Členem DigiKoalice se stává každá organizace bez ohledu na to, zda v přihlašovacím formuláři uvedla konkrétní spolupráci s NPI ČR nebo MŠMT, či nikoliv. Členství je bezplatné a vzniká na dobu neurčitou. Každý ze členů má při užší spolupráci s NPI ČR či MŠMT možnost stát se partnerem.


Partner DigiKoalice

Partnerem DigiKoalice je členská organizace, která už v přihlašovacím formuláři deklaruje konkrétní spolupráci s NPI ČR nebo MŠMT (např. prací na společném kurzu, dlouhodobějším spolupořádáním nějakých aktivit apod.). Partnerství je revidováno s ohledem na intenzitu vzájemné spolupráce. To, že přestanete být partnerem, neznamená, že vám zaniká členství.