Vysvětlení statusu Partner x Člen x Další

Člen DigiKoalice

Členem DigiKoalice se stává každá organizace bez ohledu na to, zda v přihlašovacím formuláři uvedla konkrétní spolupráci s NPI ČR nebo MŠMT, či nikoliv. Členství je bezplatné a vzniká na dobu neurčitou. Každý ze členů má při užší spolupráci s NPI ČR či MŠMT možnost stát se partnerem.


Partner DigiKoalice

Partnerem DigiKoalice je členská organizace, která už v přihlašovacím formuláři deklaruje konkrétní spolupráci s NPI ČR nebo MŠMT (např. prací na společném kurzu, dlouhodobějším spolupořádáním nějakých aktivit apod.). Partnerství je revidováno s ohledem na intenzitu vzájemné spolupráce. To, že přestanete být partnerem, neznamená, že vám zaniká členství.


Další organizace

Nečlenská organizace, která však má na našem webu uvedený nějaký článek, příklad dobré praxe či kurz a jiné.