Webinář  “All on board – all online” představuje novou příručku

Autor: DigiKoalice Publikováno: 14. prosince 2020 14.12.2020

Dne 10. 12. 2020, u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv, byl Radou Evropy pořádán webinář k představení nového nástroje – Příručky pro tvůrce politik o právech dítěte v digitálním prostředí. Jelikož 1 ze 3 uživatelů internetu na celém světě jsou děti, představují velkou skupinu tzv. digitálních občanů. Při zkoumání digitálního prostředí se dětem nabízí mnoho příležitostí, včetně přístupu ke vzdělávacím materiálům, informacím a platformám, kde se mohou volně vyjádřit. Děti však také čelí mnoha online rizikům a mohou trpět porušováním lidských práv.

V zájmu ochrany práv dětí v digitálním prostředí přijal výbor ministrů Rady Evropy Pokyny k respektování, ochraně a naplňování práv dítěte v digitálním prostředí, které rovněž existují ve verzi vhodné pro děti. Nová příručka tyto pokyny doplňuje tím, že podporuje tvůrce politik při konkrétním řešení práv a ochrany dětí online. Pomáhá při formulaci vnitrostátních politik a poskytuje interpretační a praktické pokyny k zajištění dodržování práv dětí online. Dále stanovuje význam vytvoření komplexního a strategického národního rámce pro ochranu práv dětí v digitálním prostředí. Tři významní autoři příručky (Sonia LivingstoneEva LievensJohn Carr) spolu s odborníkem, který připravil úzce související zprávu Rady Evropy o dětech se zdravotním  postižením v digitálním prostředí, diskutovali o důležitosti tvorby politiky a představili, jak lze příručku použít k ochraně a podpoře aktivit dětí online.

Samotný webinář byl rozdělen do těchto částí dle různých témat od jednotlivých přednášejících:

1) Sonia Livingstone (Profesorka sociální psychologie, katedra médií a komunikací, London School of Economics and Political Science, Velká Británie), Práva dětí v digitálním prostředí

Rada Evropy vytvořila Strategii práv dětí na roky 2016-2021. Během tohoto období již byla strategie pozitivně implementována ve dvaceti členských státech. Strategie stanovuje pět prioritních oblastí, a to rovné příležitosti pro všechny děti, zapojení všech dětí, život bez násilí pro všechny dětí, práva dětí v digitálním prostředí a spravedlnost pro všechny děti. Výsledky implementace jsou skvělé – již 34 členských států změnilo legislativu či politiku v oblasti ochrany dětí v digitálním prostředí. V září 2020 Rada Evropy  zasedala nad novou Strategií práv dětí na roky 2022 – 2027. Více ze zasedání naleznete zde.

2) Eva Lievens (Profesorka práva a technologie, Ghent University, Belgie), Umělá inteligence, ochrana údajů a politika práv dítěte

Státy by dle přednášející měly stanovit právní rámce, které se vztahují na zpracování osobních údajů dětí. Je nutné náležitě zohlednit příslušné mezinárodní a evropské nástroje, které odkazují na zásady a práva na ochranu údajů, jako je například v případě Úmluvy o ochraně fyzických osob v souvislosti s automatickým zpracováním osobních údajů.

3) Laura Lundy (Profesorka na Škole sociálních věd, vzdělávání a sociální práce, Queen’s University Belfast, Velká Británie), Digitální výhody a nevýhody: Zkušenosti a názory dětí s postižením v digitálním prostředí

V návaznosti na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením vytvořila přednášející model účasti dětí a mladistvých, který se zabývá čtyřmi oblastmi, a to prostorem (poskytnout dětem bezpečný a inkluzivní prostor k vyjádření jejich názorů), hlasem (poskytovat vhodné informace a usnadňovat vyjádření názorů dětí), vlivem (zajistit, že názory dětí jsou brány vážně a podle potřeby se dle nich jedná) a publikem (zajistit, že názory dětí budou komunikovány někomu odpovědnému). Výsledky, které z modelu vyplývají, jsou tyto: Dospělí nerozumí, jaké to je být dítětem. Dospělí se zdravotním postižením nechápou, co to je být dítětem s postižením. Děti s fyzickým postižením nedokážou pochopit, jaké je to být dítětem s intelektuálním postižením a naopak. Dívky se zdravotním postižením nemají stejné zkušenosti jako chlapci se zdravotním postižením.

Celý webinář byl obohacující a byly na něm zmíněny důležité dokumenty týkající se problematiky dětských práv v digitálním prostředí. Záznam z webináře můžete naleznout zde. Na jednotlivé prezentace se můžete podívat na tomto odkaze.