Zahájení programů “Generace D” pro malé a střední podniky 🇪🇸

Autor: Cristina VICUÑA Publikováno: 5. dubna 2023 05.04.2023

Evropská komise se dohodla, že rok 2023 bude Evropským rokem dovedností. Jeho cílem je posílit digitální dovednosti a dosáhnout cílů stanovených v digitální dekádě, tj. dosáhnout toho, aby digitální dovednosti získalo 20 milionů odborníků v oblasti IKT a 80 % evropských občanů. Tímto způsobem se do roku 2030 budeme moci stát připravenější, inovativnější a udržitelnější Evropou.

Španělská vláda se k tomuto cíli připojuje a zavádí různé strategie na posílení digitálních dovedností pracovní síly a široké veřejnosti, čímž se sníží digitální propast; dokončení digitální transformace vzdělávání; zajistit odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností během celého pracovního života; a zvýšit podíl digitálních specialistů ve španělském hospodářství a dosáhnout v této skupině rovného zastoupení žen a mužů.

Ministerstvo hospodářství a digitální transformace a ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu budou mít prostřednictvím Státního sekretariátu pro digitalizaci a umělou inteligenci a Nadace EOI, která je součástí Generálního sekretariátu pro průmysl a malé a střední podniky, 53 vzdělávacích institucí, které budou poskytovat vzdělávací programy odpovídající první výzvě k odborné přípravě v rámci programu „Digitální generace“, který je součástí plánu pro oživení, transformaci a odolnost.

V tomto ohledu iniciativa zahrnuje programy „Digitální digitální malé a střední podniky“, které poskytují vzdělávací a mentorské programy pro osoby v řídicích týmech malých a středních podniků s 10 až 249 pracovníky s cílem podpořit digitální transformaci jejich společností, a tím zlepšit jejich produktivitu a růst a potenciál internacionalizace, a iniciativa „generační digitální aktéři změny“,která poskytuje odbornou přípravu a odborné vedení nezaměstnaným mladým lidem a pracovníkům z řad malých a středních podniků, aby byli odborníci, kteří přispějí k procesu digitalizace malých a středních podniků.

Nadace EOI je odpovědná za řízení plánovaných investic pro tuto iniciativu, která ve své první výzvě činí 199 milionů EUR (147,5 milionu EUR na „Generation D Pames“ a 51,5 milionu EUR na „Aktéry výroby D pro změnu“) z fondů plánu obnovy. V rámci této první výzvy se tak vyškolí 56.740osob z řídících týmů malých a středních podniků a 19.800 pracovníků na změnu (70 % mladých nezaměstnaných a 30 % mladých pracovníků z řad malých a středních podniků).

© Španělská národní koalice pro dovednosti a pracovní místa

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.