Zapojte se do ALL DIGITAL WEEK 2021

Autor: Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) Publikováno: 30. března 2021 30.03.2021

ALL DIGTIAL WEEK je každoroční celo-Evropská kampaň zaměřená na posilování digitálních dovedností a digitálního začleňování. Od svého začátku v roce 2010 pomáhá kampaň každoročně statisícům Evropanů učit se a inspirovat se v oblasti digitálních technologií.

V této chvíli hledá EPMA partnery v ČR, kteří organizují, či by měli zájem zorganizovat jakoukoliv aktivitu relevantní pro tuto kampaň. Může to být workshop pro studenty, učitele, nezaměstnané, širokou veřejnost. Může to být informační kampaň pro jakoukoliv cílovou skupinu. Nebo to může být konferenceškolení nebo vlastně aktivita v jakémkoliv formátu offline nebo online, jejímž cílem je zvyšování dovedností či povědomí v tématech jako jsou základní digitální gramotnost, mediální gramotnost a digitální občanství, dovednosti STE(A)M a AI, pokročilé digitální dovednosti a zaměstnatelnost nebo digitální kulturní dědictví – prostě jedno či více z mnoha témat, která se skrývají pod hlavičkou DOVEDNOSTI 21. STOLETÍ. Pro tuto kampaň jsou relevantní aktivity probíhající během AD týdne, ale i ty naplánované v týdnech před ním a po něm.

DigiKoalice se již do #alldigitalweek2021 zapojila. Na mapě akcí tak najdete náš Community-led Event.

Co z toho budete mít?

Hlavní výhodou účasti je možnost zviditelnění vaší organizace jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Všechny přihlášené aktivity budou zveřejněny na webu kampaně. Síť ALL DIGITAL je bude patřičně propagovat na mezinárodní úrovni. EPMA pak na úrovni národní.

Zároveň získáte možnost zjistit, co se děje jinde v Evropě. A v případě zájmu možnost kontaktovat další účastníky kampaně, vyměnit si s nimi zkušenosti, zjistit více informací o tom, co dělají a případně i aplikovat jejich metody a zkušenosti. V neposlední řadě můžete touto cestou získat kontakty pro další spolupráci, společné projekty apod. Vše se totiž děje na portálu uniteIT, ke kterému můžete jako organizátoři aktivity přihlášené k AD WEEK získat přístup. V případě zájmu zde pak můžete i publikovat další informace o sobě a svých aktivitách.

Jako každý rok budou pak vyhlášeny nejlepší aktivity, které proběhly jako součást ALL DIGTIAL WEEK. Děje se tak každoročně na podzim (pro ilustraci ZDE je zpráva o vyhlášení z minulého roku). Nejen, že tímto způsobem mohou ti nejlepší dále zviditelnit své aktivity, výhra je také spojena s pozvánkou na ALL DIGTIAL Summit, věcnou cenou, certifikátem a částečnou úhradou nákladů na cestu. Na Summitu se každoročně schází přes 200 účastníků z celé Evropy, jejichž hlavní náplní práce je podpora digitálních dovedností. Jedná se tedy o skvělou příležitost k získání informací a kontaktů.

Co pro to musíte udělat?

Je to opravdu jednoduché a rádi vás v tom podpoříme! Stačí, když svou aktivitu buď zadáte do formuláře na webu kampaně (dostupný po jednoduchém vytvoření login informací). Nebo když nás o svém záměru budete informovat a my se již postaráme o to, aby bylo na web vše správně zadáno. Poté si od vás v případě nutnosti vyžádáme další informace, abychom vás a vaši aktivitu mohli patřičně zviditelnit. Čím dříve se přihlásíte, tím více času budeme mít na vaši propagaci.

Další informace

V případě zájmu o další informace či účast, kontaktujte prosím: Mgr. Zuzanu Krejčovou (krejcova@epma.cz)

Informace o iniciativě v Česku najdete ZDE.

Převzato z https://www.epma.cz/2021/03/18/vyzva-k-zapojeni-do-iniciativy-all-digital-week-2021/.