Zkoumání technologií umělé inteligence z pohledu práv dětí

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. července 2022 10.07.2022

Zapojení dětí a pečovatelů do navrhování nových politik a iniciativ do výzkumu, politik a průmyslu v oblasti technologií založených na umělé inteligenci je hlavním doporučením, které vychází z nedávno zveřejněné zprávy Společného výzkumného střediska o umělé inteligenci a právech dítěte

Internet a digitální technologie založené na umělé inteligenci vytvářejí mnoho příležitostí pro děti, ale pokud nejsou řádně navrženy a používány, mohou mít negativní dopad i na některá jejich práva, jako je právo na ochranu, účast, vzdělávání a soukromí. 

Cílem zprávy Společného výzkumného střediska o umělé inteligenci a právech dítěte je zajistit, aby byly zohledněny všechny názory, od rodičů, učitelů a dětí až po tvůrce politik a další zúčastněné strany. Zpráva rovněž obsahuje úvahy odborníků v této oblasti, kteří se studie zúčastnili a přispěli do ní. Jeho zjištění budou použita na podporu provádění několika strategií EU, včetně strategie EU pro práva dítěte, strategie EU pro internet lépe uzpůsobený dětem (BIK+) a navrhovaného aktu EU o umělé inteligenci. 

© zinkevych – stock.adobe.com