Dvanáct kroků k rychlejšímu přechodu na digitální technologie: společné prohlášení ministrů pro digitální technologie zemí G20

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 10. srpna 2021 10.08.2021

Dne 5. srpna 2021 se v italském Terstu konalo ministerské zasedání skupiny G20 o digitalizaci, kterému předsedali italští ministři hospodářského rozvoje Giancarlo Giorgetti a ministr pro technologické inovace a digitální přechod Vittorio Colao. Zasedání, které je součástí agendy aktivit italského předsednictví skupiny G20, se zúčastnila rovněž náměstkyně ministra pro hospodářský rozvoj Anna Ascaniová.

Italské předsednictví skupiny G20 se zaměřuje na téma digitální transformace jako základního nástroje udržitelného hospodářského růstu, přičemž zvláštní pozornost věnuje mikropodnikům, malým a středním podnikům, sociálnímu začleňování, správě věcí veřejných a rozvoji a uplatňování inovativních technologií.

Během zasedání ministři podepsali prohlášení, v němž určili 12 hlavních kroků nezbytných k urychlení přechodu na digitální technologie:

 1. Digitální transformace ve výrobě pro udržitelný růst
 2. Využití důvěryhodné umělé inteligence pro začlenění malých a středních podniků a podporu začínajících podniků
 3. Měření, praxe a dopad digitální ekonomiky
 4. Informovanost spotřebitelů a ochrana v globální digitální ekonomice
 5. Ochrana a posílení postavení dětí v digitálním prostředí
 6. Podpora inovací pro inteligentní města a obce
 7. Konektivita a sociální začleňování
 8. Volný tok dat s důvěryhodnými a přeshraničními toky údajů
 9. Digitální prvky veřejných služeb
 10. Digitální identita
 11. Agilní regulace
 12. Přeměna pracovní skupiny na stálou pracovní skupinu

Dvanáct hlavních kroků se výrazně zaměřuje na digitální dovednosti a výslovně se zmiňuje o podpoře kvalifikace a rekvalifikace pracovní síly v soukromém i veřejném sektoru.
Konkrétněji, v souvislosti se zlepšováním digitálních veřejných služeb (Digitální nástroje pro veřejné služby) by se měl klást důraz na zvyšování kvalifikace státních zaměstnanců, aby bylo možné pokračovat v digitálních veřejných službách a zajistit jejich kvalitu, šíření a dostupnost.

Dalším zajímavým bodem je téma ” Využití důvěryhodné umělé inteligence k zapojení malých a středních podniků a podpoře začínajících podniků”, kde je pozornost zaměřena na soukromý sektor a cílem je zvýšit schopnost mikropodniků, malých a středních podniků (MSME) využívat data, přistupovat k financím, sdílet příležitosti a budovat talentovanou a kvalifikovanou pracovní sílu.

© G20

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.