4 miliony účastníků Evropského týdne programování 2021

Autor: Eleonora Censorii, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. ledna 2022 24.01.2022

Oficiální čísla Evropského týdne programování v roce 2021 jsou venku a odrážejí úspěšné výsledky kampaně, která byla zahájena jako iniciativa na místní úrovni před 9 lety s podporou Evropské komise. Ročník Evropského týdne programování v roce 2021 zaznamenává masivní účast 4 milionů lidí na celém světě a více než 78.000 aktivit. 

Evropský týden programování, který byl vytvořen za účelem zábavného a poutavého předávání kódování a digitální gramotnosti všem, poskytuje učitelům a nadšeným nástroje pro organizaci aktivit, které jim umožní učit programování svým studentům. Pozitivní vývoj: loňská situace a potřeba organizovat tyto činnosti buď hybridním, nebo zcela virtuálním způsobem v důsledku onemocnění COVID-19 neovlivnily její popularitu (11 % aktivit probíhalo on-line a 83 % osobně, zatímco u 6 % nebylo místo specifikováno).  

Tato evropská iniciativa se stala neobyčejně oblíbenou i mimo prostor EU: deset nejaktivnějších zemí při organizování činností bylo Turecko (27.000 aktivit), Itálie (18.000) a Polsko (15.000), Řecko (2,300 aktivit), Rakousko a Rumunsko (obě země 1800), Maďarsko (1400), Chorvatsko, Španělsko a Německo (všechny 1000). Když se však jednalo o organizaci většiny činností v poměru k počtu obyvatel Monako, Malta a Estonsko srovnávací přehled doplnily. 

Průměrný věk účastníků byl 11 let a stejně jako v předchozích letech téměř polovina účastníků (49 %) tvořily dívky.  34.000 lidí – většinou učitelů – uspořádalo více než 78.000 aktivit, což představuje 15 % nárůst ve srovnání s rokem 2020. 88 % aktivit probíhalo ve školách, což svědčí o velkém zapojení učitelů do této iniciativy. 

Nové iniciativy v roce 2021 

Vzhledem k rostoucímu úspěchu týdne programování byla v roce 2021 uspořádána řada nových aktivit, jako je 18 výzev v oblasti kódování vypracovaných komunitou a partnery a podcast Evropského týdne programování, kde Arjana Blazicová a Eugenia Casariego z týmu Týdne programování hovoří s hosty o tématech, jako je způsob, jakým robotika může zlepšit vzdělávání, úloha kódování v hudbě, používání designu her a gamifikace atd. (nové epizody jsou zveřejňovány každý úterý). 

V roce 2021 zahájila Arabská organizace pro vzdělávání, kulturu a vědu (ALECSO) ve spolupráci s Tuniským sdružením pro vzdělávací iniciativy také týden arabského kodexu. Evropský a arabský týden programování mají stejný cíl, kterým je usnadnit učení a pochopení programování zábavným a zábavným způsobem. 

Týden programování – hackathony v 6 zemích 

Týmy s více než 300 žáky středních škol z Řecka, Irska, Itálie, Lotyšska, Rumunska a Slovinska se v roce 2021 zúčastnily hackathonů Evropského týdne programování. Setkali se s mentory, účastnili se workshopů a pracovali na řešení problémů, jako je boj proti plýtvání potravinami, pomoc mladým lidem při hledání zaměstnání, propojení nevládních organizací a místních výrobců potravin atd. Vítězný tým z každé země se zúčastnil hackathonu Evropského týdne programování, jehož projekty posuzovala mezinárodní porota. Vítězi byl tým Strassuim ze Slovinska.  

Učitelé týdne programování 2021

Tisíce učitelů se zúčastnily dvou kurzů MOOC v rámci týdne programování, které byly uspořádány v roce 2021. Základy umělé inteligence pro školy se zaměřily na to, jak začlenit zdroje umělé inteligence do výukových postupů. V bootcampovém MOOC Týdne programování učitelé všech předmětů od preprimárních po sekundárních objevovali různé zdroje, konkrétní plány lekce a nástroje, jak studenty inspirovat k tomu, aby se naučili kódovat.  V posledních čtyřech letech se 20.000 učitelů zúčastnilo hromadných on-line kurzů Evropského týdne programování a dalších kurzů odborné přípravy.  

Organizátoři aktivit se rovněž aktivně účastnili CodeWeek4All, kde bylo obtížné vytvořit spojenectví s nejméně 9 dalšími organizátory aktivit a/nebo s organizátory ve dvou dalších zemích. Celkem 3600 vytvořených aliancí a 800 jich splnilo kritéria a obdrží certifikát excelence. Obě podmínky splňovalo 170 aliancí. 1343 osob zorganizovalo více než 10 aktivit samostatně a ocenilo osvědčení superorganizátora.

Evropský týden programování bude letos slavit 10 let

V roce 2022 bude iniciativa slavi 10 let, tak to nepropásněte! Letošní ročník se bude konat ve dnech 8. až 23. října 2022, ale vzhledem k výročí budou po celý rok uspořádány zvláštní aktivity počínaje Dortovou výzvou. Při ní mají účastníci využít informatické myšlení tak, aby se podíleli na upečení narozeninového dortu. 

Jste připraveni se pustit do kódování?  

© Evropská komise 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.