Obsah

Jak využít dostupné AI nástroje k psaní příběhových textů tak, aby studentům pomohly, ale zároveň je v psaní nebrzdily nebo zbytečně neovlivňovaly? Během tohoto workshopu si studenti vyzkoušejí psaní za pomoci generátoru textu a společně se zamyslíme nad tím, jak neztratit kontrolu nad tvůrčím procesem. 

Potřebné vybavení

Potřebujeme pouze plátno a projektor pro lektora + počítače/notebooky pro studenty (alespoň jeden do dvojice) s připojením na internet. Většinou by tedy měla stačit klasická počítačová učebna. Na počítačích není potřeba nic instalovat, vše se odehrává ve webovém prohlížeči.

Časová náročnost

2,5 h

Kapacita

10–30 žáků / studentů

Doporučený věk

13–19 let

Komentář ke vstupním požadavkům

Účastníci by měli alespoň tušit, že existují generátory textu, ideálně s nimi mít i praktickou zkušenost.