Obsah

DigiHavel – první digitální osobnost, která pomáhá učitelům při výuce na českých školách.
DigiHavel je digitální člověk inspirovaný osobou prvního českého prezidenta Václava Havla a spolu s ním objevují žáci na druhém stupni základních škol demokracii. To vše interaktivní a zábavnou formou. DigiHavel se používá v rámci připravených lekcí k tématům demokracie, lidská práva a demokracie vs. totalita.

Připravili jsme tři lekce na téma demokracie, lidská práva a demokracie vs. totalita.

Potřebné vybavení

Počítač, mobil nebo tablet. Připojení k internetu.

Časová náročnost

Připraveny jsou tři lekce v rozmezí 45–90 minut. Příprava učitele zahrnuje prostudování manuálu pro učitele a mezidických listů spolu s vyzkoušením aplikace a tisku materiálů do výuky.

Očekávané výstupy

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR
VO-9-4-05 posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech