Obsah

Prozkoumejte fascinující svět AI 

Otevřete brány budoucnosti s pěti tématy o umělé inteligenci –⁠⁠⁠⁠⁠ na každé téma potřebujete 40 minut, které změní váš pohled na svět! 🚀

Bezplatný videokurz Generace AI

Videokurz obsahuje 5 výukových modulů, které žákům přiblíží různé aspekty a pohledy na AI. Kompletní stopáž videokurzu je 200 minut, ale můžete využít třeba jen jeden výukový modul. Videokurz je interaktivní. Žáci nad obsahem přemýšlí a vyzkouší si rozmanitá reflektivní cvičení. Díky videokurzu se hosty ve vaší výuce stanou přední experti na téma AI, kteří také celý obsah garantují.

Obsah videokurzu je založen na pečlivém průzkumu, do kterého se zapojilo více než 2 000 žáků z celé České republiky. Zjišťovali jsme, co žáci o AI vědí, jak tento fenomén vnímají, jaká mají zkreslení, obavy nebo co by se rádi dozvěděli. Výsledky průzkumu jsme analyzovali, rozdělili do kategorií a později do modulů videokurzu. Obsah videokurzu na zájmy a potřeby žáků odpovídá.

Abychom žákům vzdělávací obsah zprostředkovali poutavě, spolupracovali jsme také s řadou influencerů a internetových tvůrců, se kterými se žáci ve videokurzu průběžně setkávají. Dali jsme si záležet na tom, abychom poskytli prostor jen těm, kteří si jsou vědomi svého vlivu na současnou generaci a využívají jej k edukaci.

Ukotvení v RVP ZV

Celý videokurz je vytvořen tak, aby rozvíjel měkké digitální kompetence žáků, aby pochopili potenciál AI, ale současně také její limity, a učili se přemýšlet kriticky a analyticky. Díky tomu nachází také adekvátní ukotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a respektuje směr tzv. nové informatiky. 

O autorech e-learningu:
Svatopluk Barek
Educasoft Solutions
Vzdělávací značka: Kudrna Sobková

Očekávané výstupy

Jaké očekávané výstupy RVP ZV kurz naplňuje?
V rámci tzv. nové informatiky přispívá videokurz například k naplňování těchto očekávaných výstupů:
I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě
I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
Zdroj: https://revize.edu.cz/files/informatika-2021.pdf