Obsah

Začněte krok za krokem zapojovat AI do vaší výuky za pomocí našich nově vzniklých výukových materiálů. Pročtěte si návod, který vás seznámí s možnostmi využití AI chatbotů v hodinách, naučte se zadávat chatbotům prompty za pomocí našeho manuálu k promptování a využijte jednu z našich šesti 45minutových výukových aktivit, během nichž si žáci prakticky vyzkouší práci s chatboty a seznámí se s výzvami, které AI přináší. Materiály jsou určeny především pro vyučující středních škol a vyšších ročníků základních škol.

Potřebné vybavení

Flipchart/tabule, psací potřeby, AI chatbot a počítač/mobil

Časová náročnost

45 minut, případně 90 minut

Doporučený věk

13+ v případě aktivit pro žáky