Obsah

Komplexní online kurz zaměřený na využití nástrojů umělé inteligence.

Potřebné vybavení

PC/notebook, připojení k internetu, tužka a papír

Časová náročnost

5 hodin

Kapacita

neomezeno

Očekávané výstupy

Pedagog se seznámí od úplných začátků s možnostmi využití AI ve školství, osvojí si využívání nástrojů jako je Chat GPT, Google Bard, Bing či MS Copilot.
Dokáže využít nástroje při přípravě na hodiny, automatizovat emaily nebo z nich získat rychlý souhrn.
Získá pohled do oblasti etiky a práva v AI.
Pozná nejpoužívanější AI nástroje, tvořit obsah kurzy a kvízy.
Dokáže zadávat písemné práce tak aby bylo možné poznat vygenerovaný obsah.
V neposlední řadě pak dokáže využít AI i pro své osobní potřeby.