Obsah

Jedná se přednášku více témat, kde jedno ze stěžejních je elektromobilita a umělá inteligence.

Potřebné vybavení

Mobilní zařízení s připojení na internet.

Časová náročnost

1×45 minut

Kapacita

min 15 žáků / studentů

Komentář k financování

Partneři (třetí strana)

Doporučený věk

13–14 let

Očekávané výstupy

- Základní znalost AI.
- Chápání využití v praxi a budoucnu.

Komentář ke vstupním požadavkům

Určeno pro absolutní začátečníky, studenty seznámíme se základy a fungováním AI.