Obsah

Kurz je navržen s cílem poskytnout vyučujícím pokročilé povědomí o umělé inteligenci, ale hlavně jim ukážeme praktické využití této technologie v pedagogickém kontextu. Naším hlavním úkolem je vybavit učitele nástroji a znalostmi, aby mohli efektivně využívat AI k vylepšení své pedagogické praxe. Kurz navíc reflektuje doporučení a závěry Národního pedagogického institutu (NPI) pro využívání umělé inteligence ve výuce.

Potřebné vybavení

projektor, stolní počítač nebo notebook, plátno

Časová náročnost

8 vyučovacích hodin

Kapacita

minimálně 10 maximálně 15 na skupinu. Pokud ve škole vyučuje 40 pedagogů, poté přijedou 3 lektoři.

Komentář k financování

Šablony OPJAK

Pozn.: máme i kurz pro pokročilé

Očekávané výstupy

Účastník bude schopný okamžitě aplikovat získané poznatky a dovednosti do výuky.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu Umělá inteligence pro vyučující. Dále obdržíte námi
vytvořené skripta promptingu (obsahují desítky tipů na dobrý prompt a neustále se rozšiřují) a naši učebnici.