Obsah

Víkendové školy s umělou inteligencí pro pedagogy a knihovníky jsou ideální příležitostí nejen pro vzdělávání, ale také pro sdílení zkušeností s ostatními a zároveň odpočinkem od každodenního shonu v přírodě a příjemném ubytování.

Potřebné vybavení

Notebooky, prosíme, vezměte s sebou.

Časová náročnost

pátek 17:00 – neděle 14:00

Kapacita

20 až dle kapacity ubytování

Komentář k financování

Všechny naše víkendové školy můžete hradit ze šablon.

Očekávané výstupy

Účastníci obdrží osvědčení o účasti v dotaci 16 hodin.