Obsah

Interaktivní školení navazuje na “Využití nástrojů umělé inteligence ve výuce a vzdělávání I.” a je zaměřeno na prohloubení a rozšíření dovedností v oblasti používání chatbotů a dalších AI nástrojů ve vzdělávání. Účastníci se seznámí s konkrétními technikami psaní promptů (zadání), které jsou klíčem k efektivnímu dialogu s chatboty a zvyšují jejich užitečnost v pedagogické praxi. Budou prezentovány pokročilé strategie a případové studie, demonstrující, jak lze různé AI nástroje efektivně integrovat do výuky a jak řešit složitější úlohy a problémy.

Školení zahrnuje: Podrobné materiály a návody, certifikát o absolvování pokračovacího školení, možnost konzultací a poradenství po absolvování kurzu.

Potřebné vybavení

Projektor, velké plátno, reproduktory (v případě realizace workshopu na místě).

Časová náročnost

2-3 hodiny (lze přizpůsobit)

Kapacita

1-100 učitelů

Poznámka k místu provedení

Prezenčně na místě pouze v Ústeckém kraji, online forma po celé ČR

Očekávané výstupy

Pokročilé znalosti v oblasti tvorby promptů pro chatboty.
Prohloubení dovedností v používání konkrétních AI nástrojů.
Praktické ukázky a případové studie pro integraci AI do výuky.
Rozvoj kreativity a inovativního myšlení při práci s AI.