Obsah

Toto interaktivní školení se zaměřuje na rozvoj digitálních kompetencí pedagogů prostřednictvím praktického seznámení s nástroji umělé inteligence, jako jsou velké jazykové modely (ChatGPT, Bing Chat, Claude 2, Bard) a další AI nástroje. Účastníci získají informace a dovednosti potřebné pro efektivnější práci ve vzdělávacím prostředí a k obohacení výuky skrze zmiňované inovativní technologie. Kromě zmíněného, zahrnuje školení také také diskuzi o právních aspektech, potenciálních rizicích zneužívání AI studenty a důležitosti zodpovědného přístupu k využívání těchto technologií s ohledem na jejich omezení.

Školení zahrnuje: výukové materiály, certifikát o absolvování školení, následné poradenství

Potřebné vybavení

Projektor, velké plátno, reproduktory (v případě realizace workshopu na místě)

Časová náročnost

2-3 hodiny (lze přizpůsobit)

Kapacita

1-100 učitelů

Poznámka k místu provedení

Prezenčně na místě pouze v Ústeckém kraji, online forma po celé ČR

Očekávané výstupy

Praktické znalosti využívání AI nástrojů ve vzdělávání.
Zvýšení digitálních kompetencí účastníků.
Pochopení právních aspektů a etických otázek spojených s AI.